Nyheter

Prisutdelning till VINNVÄXT-vinnare

Publicerad: : 2013-09-12

De tre nya regionala satsningar som får finansiering genom programmet VINNVÄXT fick ta emot pris av Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren.

Prisutdelning till VINNVÄXT-vinnare

Obama studerar svenska innovationer vid Stockholmsbesök

Publicerad: : 2013-09-02

USA:s president Barack Obama besöker på onsdag Kungliga Tekniska Högskolan, för att lära sig om svenska innovationer inom förnyelsebar energi och miljö.

Obama studerar svenska innovationer vid Stockholmsbesök

Svenska företag vinner banbrytande upphandling

Publicerad: : 2013-08-26

Två svenska företag har fått en unik möjlighet i den första paneuropeiska förkommersiella upphandlingen, projekt SILVER. Upphandlingen syftar till att utveckla robotikbaserade lösningar som ska öka livskvaliteten för äldre.

Svenska företag vinner banbrytande upphandling

EU-budget för forskning och innovation klar

Publicerad: : 2013-08-13

Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen har kommit överens om budgeten för EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horisont 2020. Ramprogrammet kommer att löpa under perioden 2014-2020 med en budget på runt 70 miljarder euro.

EU-budget för forskning och innovation klar

12 miljoner kronor till innovationsarbete i små och medelstora företag

Publicerad: : 2013-08-01

Regeringen uppdrar åt Vinnova att i samarbete med Almi Företagspartner AB genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag.

12 miljoner kronor till innovationsarbete i små och medelstora företag

Försök med elvägar för tunga fordon

Publicerad: : 2013-07-11

Tunga fordon står för en inte obetydlig del av transportsystemets energianvändning och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen. Ett försök med elvägar kommer därför att genomföras i Sverige.

Försök med elvägar för tunga fordon

22 miljarder euro till forskning och innovation i EU

Publicerad: : 2013-07-11

EU-kommissionen föreslår en gemensam satsning på mer än 22 miljarder euro på forskning och innovation tillsammans med EU:s medlemsländer och näringslivet inom vissa utvalda teknikområden

22 miljarder euro till forskning och innovation i EU

Sverige på andra plats i global innovationsranking

Publicerad: : 2013-07-02

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det bekräftas i årets upplaga av Global Innovation Index. Bland 142 länder runt om i världen finns Sverige på andra plats.

Sverige på andra plats i global innovationsranking

Nya forsknings- och innovationsagendor

Publicerad: : 2013-07-01

Nu beviljas 17 nya projekt medel för att ta fram forsknings-och innovationsagendor. Akademi, industri, institut och offentliga aktörer står bakom dessa agendaprojekt som får runt 400 000 kronor var för att formulera strategier för ökad konkurrenskraft.

Nya forsknings- och innovationsagendor

Miljardsatsning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Publicerad: : 2013-06-27

En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material samt processindustriell IT och automation är de första program som valts ut som strategiska innovationsområden.

Miljardsatsning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering

Publicerad: : 2013-06-26

Smart Housing Småland, Paper Province 2.0 i Värmland och Geo Life Region i Gävleborg. Dessa regionala initiativ får finansiering i upp till tio år för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer genom Vinnovas program VINNVÄXT.

Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering

En miljard euro till svenska aktörer via FP7

Publicerad: : 2013-06-19

2011 mottog svenska aktörer motsvarande drygt två miljarder kronor från EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7. Det visar Vinnovas senaste lägesrapport över det svenska deltagandet i FP7. Statistiken från EU-kommissionen visar även att de svenska organisationerna som deltar i ramprogrammet har tillsammans erhållit över en miljard euro sedan starten av FP7 2007.

En miljard euro till svenska aktörer via FP7

Ny satsning på testbäddar inom miljöteknik

Publicerad: : 2013-06-19

Utveckling av testbäddar inom vågkraft, solenergi, lätta material, biobränslen och vattenrening i kustnära miljöer. Det är exempel på projekt som Vinnova nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Ny satsning på testbäddar inom miljöteknik

Ny rapport om energibranschen i Sverige

Publicerad: : 2013-06-18

I dag presenterade Vinnova rapporten ”Företag i energibranschen i Sverige”. Studien är en omfattande analys som bland annat visar att branschen under de senaste åren visat en sysselsättningstillväxt varje år trots rådande konjunkturläge.

Ny rapport om energibranschen i Sverige

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2013-06-18

Fem forskare får nu upp till halva sin lön finansierad genom Vinnovas program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2013-06-17

Marknadsutveckling för molntjänst för TV- och filmbranschen, utveckling av en webbaserad musikstudio och smutsavvisande beläggningar på kompressorblad. Det är några av de 15 projekt som får finansiering genom programmet VINN NU som riktar sig till nystartade innovativa företag. Företagen finns i Göteborg, Karlskrona, Linköping, Lund, Malmö, Rengsjö, Stockholm och Uppsala.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

Publicerad: : 2013-06-17

Vinnova gör ytterligare en satsning på 20 miljoner kronor för att stödja utveckling och etablering av testbäddar inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Medlen ska bidra till att idéer från företag och vårdgivare omvandlas till nya innovationer.

Testbäddar i vård och omsorg får 20 miljoner

Nya lösningar för hållbara attraktiva städer

Publicerad: : 2013-06-14

Malmö, Lund, Göteborg och Borås får stöd från Vinnova för att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Plattformarna ger möjlighet att utveckla och testa nya lösningar som bidrar till hållbar tillväxt inom stadsplanering och samhällsbyggnad.

Nya lösningar för hållbara attraktiva städer

Nytt råd för tjänsteinnovation och design i vård och omsorg

Publicerad: : 2013-06-14

Socialdepartementet, Vinnova, myndigheten Vårdanalys och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, tagit initiativ till det nyinrättade Rådet för tjänsteinnovation och design.

Nytt råd för tjänsteinnovation och design i vård och omsorg

EU-pris till bästa innovation i offentlig sektor

Publicerad: : 2013-06-10

Det Vinnova-finansierade projektet Mina vårdflöden har vunnit pris för bästa innovation i offentlig sektor i Europa. Det är EU-kommissionen som har utsett vinnaren bland andra invånarprojekt i EU.

EU-pris till bästa innovation i offentlig sektor

Vinnova får 16 miljoner till innovationstävling om miljöteknik

Publicerad: : 2013-06-05

I dag har regeringen gett i uppdrag åt Vinnova att genomföra en innovationstävling för att gynna miljöteknik. Uppdraget sker inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

Vinnova får 16 miljoner till innovationstävling om miljöteknik

Pris till Sundsvall och Skellefteå för innovativ e-förvaltning

Publicerad: : 2013-05-31

Skellefteå kommun och Sundsvalls kommun vann i år Guldlänken, som premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen i offentlig verksamhet. Guldlänken arrangeras av Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med konferensen Offentliga Rummet.

Pris till Sundsvall och Skellefteå för innovativ e-förvaltning

Idéer från vårdanställda omvandlas till innovationer

Publicerad: : 2013-05-30

SLL Innovation ger medarbetare i Stockholms läns landsting möjlighet att omvandla sina idéer till nya innovativa produkter som förbättrar vården. Vinnova har delfinansierat projektet under tre år och nu permanentas verksamheten.

Idéer från vårdanställda omvandlas till innovationer

Tydliga ekonomiska effekter i företag som deltar i kompetenscentrum

Publicerad: : 2013-05-29

Kompetenscentrum som knyter samman företag med akademisk forskning kan ge stora positiva ekonomiska effekter i företagen som deltar. Det visar en effektanalys av 28 kompetenscentrum som finansierades av Vinnova och Energimyndigheten mellan 1995 och 2007. Deltagande företag berättar om nya innovationer och ökad försäljning som resultat.

Tydliga ekonomiska effekter i företag som deltar i kompetenscentrum

Välkommen till spännande seminarier i Almedalen

Publicerad: : 2013-05-24

Måndag 1 juli arrangerar Vinnova två seminarier i Almedalen. Ett seminarium handlar om hur stärkt samverkan mellan akademin och näringsliv kan bidra med kunskap för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Det andra tar upp hur samhällsutmaningar kan bli en drivkraft för sociala innovationer och nya tillväxtmöjligheter.

Välkommen till spännande seminarier i Almedalen

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss