Nyheter

Nytt råd för tjänsteinnovation och design i vård och omsorg

Publicerad: : 2013-06-14

Socialdepartementet, Vinnova, myndigheten Vårdanalys och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, tagit initiativ till det nyinrättade Rådet för tjänsteinnovation och design.

Nytt råd för tjänsteinnovation och design i vård och omsorg

EU-pris till bästa innovation i offentlig sektor

Publicerad: : 2013-06-10

Det Vinnova-finansierade projektet Mina vårdflöden har vunnit pris för bästa innovation i offentlig sektor i Europa. Det är EU-kommissionen som har utsett vinnaren bland andra invånarprojekt i EU.

EU-pris till bästa innovation i offentlig sektor

Vinnova får 16 miljoner till innovationstävling om miljöteknik

Publicerad: : 2013-06-05

I dag har regeringen gett i uppdrag åt Vinnova att genomföra en innovationstävling för att gynna miljöteknik. Uppdraget sker inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

Vinnova får 16 miljoner till innovationstävling om miljöteknik

Pris till Sundsvall och Skellefteå för innovativ e-förvaltning

Publicerad: : 2013-05-31

Skellefteå kommun och Sundsvalls kommun vann i år Guldlänken, som premierar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen i offentlig verksamhet. Guldlänken arrangeras av Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med konferensen Offentliga Rummet.

Pris till Sundsvall och Skellefteå för innovativ e-förvaltning

Idéer från vårdanställda omvandlas till innovationer

Publicerad: : 2013-05-30

SLL Innovation ger medarbetare i Stockholms läns landsting möjlighet att omvandla sina idéer till nya innovativa produkter som förbättrar vården. Vinnova har delfinansierat projektet under tre år och nu permanentas verksamheten.

Idéer från vårdanställda omvandlas till innovationer

Tydliga ekonomiska effekter i företag som deltar i kompetenscentrum

Publicerad: : 2013-05-29

Kompetenscentrum som knyter samman företag med akademisk forskning kan ge stora positiva ekonomiska effekter i företagen som deltar. Det visar en effektanalys av 28 kompetenscentrum som finansierades av Vinnova och Energimyndigheten mellan 1995 och 2007. Deltagande företag berättar om nya innovationer och ökad försäljning som resultat.

Tydliga ekonomiska effekter i företag som deltar i kompetenscentrum

Välkommen till spännande seminarier i Almedalen

Publicerad: : 2013-05-24

Måndag 1 juli arrangerar Vinnova två seminarier i Almedalen. Ett seminarium handlar om hur stärkt samverkan mellan akademin och näringsliv kan bidra med kunskap för stärkt konkurrenskraft och tillväxt i Sverige. Det andra tar upp hur samhällsutmaningar kan bli en drivkraft för sociala innovationer och nya tillväxtmöjligheter.

Välkommen till spännande seminarier i Almedalen

Foto: Anna Cory/Vinnova

Foto: Anna Cory/Vinnova

Anna-Karin Hatt och lilla kommissionen besökte Vinnova

Publicerad: : 2013-05-13

Digitaliseringskommissionens expertgrupp med barn och ungdomar och it-minister Anna-Karin Hatt har besökt Vinnova för att bland annat diskutera it i skolan.

Anna-Karin Hatt och lilla kommissionen besökte Vinnova

Foto: João Luiz Ribeiro/FINEP

Foto: João Luiz Ribeiro/FINEP

Nytt samarbetsavtal med Brasilien undertecknat

Publicerad: : 2013-05-13

Under ett innovationsforum i Rio de Janeiro undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Vinnova och FINEP, en av Brasiliens största finansiärer av forskning och innovation.

Nytt samarbetsavtal med Brasilien undertecknat

Sverige och Brasilien samarbetar om innovationer

Publicerad: : 2013-05-03

Torsdag den 9 maj arrangerar Vinnova och FINEP, en av Brasiliens största finansiärer av forskning och innovation, ett innovationsforum i Rio de Janeiro. I samband med forumet undertecknas ett nytt samarbetsavtal mellan de båda parterna.

Sverige och Brasilien samarbetar om innovationer

Samhällsutmaningar driver fram nya innovationer

Publicerad: : 2013-04-29

Etablering av resecentrum anpassade för el-fordon, utveckling av materialsystem för den avfallsfria staden och vävnadsspecifika testsystem för snabbare väg till klinisk användning inom läkemedels- och medicinteknik. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt får 58 projekt dela på 28 miljoner kronor.

Samhällsutmaningar driver fram nya innovationer

Dags att nominera till Athenapriset 2013

Publicerad: : 2013-04-26

Athenapriset delas ut till kliniska forskare som har utvecklat en ny produkt, tjänst eller metod som är till nytta för patienter och för sjukvården. Bakom priset står tidningen Dagens Medicin och Vinnova. Kandidater kan nomineras fram till 16 juni.

Dags att nominera till Athenapriset 2013

Peak Innovation föregångsexempel i EU

Publicerad: : 2013-04-18

Jämtlands satsning på Peak Innovation som ingår i Vinnovas program VINNVÄXT presenteras som ett föregångsexempel för Europaparlamentariker.

Peak Innovation föregångsexempel i EU

Hälften av bolagen på 33-listan får finansiering från Vinnova

Publicerad: : 2013-04-17

Ny Teknik och Affärsvärlden har presenterat den årliga listan av Sveriges 33 hetaste unga innovationsbolag. Vinnova finansierar projekt i hälften av bolagen.

Hälften av bolagen på 33-listan får finansiering från Vinnova

Informations- och kommunikationsteknik växande sektor i Stockholm

Publicerad: : 2013-04-17

Företag i Stockholms län svarar för närmare hälften av alla anställda i informations- och kommunikationstekniksektorn. Omkring 125 000 personer i Stockholms län arbetar inom branschen. Dessutom är det en snabbt växande del av svensk ekonomi. Det visar en ny rapport från Vinnova.

Informations- och kommunikationsteknik växande sektor i Stockholm

SFO-miljöernas tredje år visar på positiv utveckling

Publicerad: : 2013-04-11

Energimyndigheten, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova fick 2008 i uppdrag att utlysa och bedöma ansökningar inom regeringens strategiska forskningsområden. Nu har de fyra myndigheterna tillsammans med FAS följt upp satsningens tredje år. Enkätsvaren visar, liksom tidigare år, på hög ambition och målmedvetenhet.

SFO-miljöernas tredje år visar på positiv utveckling

Innovationstävling för bättre vård och omsorg

Publicerad: : 2013-03-28

Är du en problemknäckare som ser lösningen på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Har du en innovationsidé som om den genomförs kan spara pengar och höja kvaliteten? Var med i SveaPriset och tävla om 500 000 kronor.

Innovationstävling för bättre vård och omsorg

Sverige toppar innovationsligan i EU

Publicerad: : 2013-03-26

Sverige toppar innovationsligan inom EU och ligger långt över EU-snittet. Det visar EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2013, där man har rangordnat länderna.

Sverige toppar innovationsligan i EU

Från generator i vågkraftverk till realtidsmätning av röntgenstrålning

Publicerad: : 2013-03-26

En ny form av generator till vågkraftverk, ny teknik för framställning av rödfärgspigment med gruvavfall som råvara och realtidsmätning av röntgenstrålning inom sjukvården. Det är några av de projekt som Vinnova nu stödjer genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Från generator i vågkraftverk till realtidsmätning av röntgenstrålning

Ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen

Publicerad: : 2013-03-19

Sysselsättningen i miljöteknikbranschen, så som den traditionellt definieras, har under en femårsperiod ökat med 10 000 anställda eller 15 procent i Sverige. Det visar en färsk rapport från Vinnova. Samtidigt visar en annan studie från Vinnova att många stora företag utanför den traditionella miljötekniksektorn arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.

Ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen

Slutrapport om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”

Publicerad: : 2013-03-12

Inrätta ett särskilt innovationskontor för att stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden. Det föreslår två forskare i en förstudie som Vinnova medfinansierat.

Slutrapport om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”

Androstolen - designad för män, baserad på kvinnors upplevelser

Publicerad: : 2013-03-08

Vid ett seminarium i dag på Arkitekturmuséet lanseras Androstolen, som är en konceptuell produkt för allmän- och prostataundersökning på män. Androstolen har tagits fram av Högskolan i Halmstad och Vinnova är medfinansiär till projektet.

Androstolen - designad för män, baserad på kvinnors upplevelser

Nya publikationer om sociala innovationer

Publicerad: : 2013-03-07

Idag presenterade Vinnova nya publikationer om sociala innovationer för Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare. Bland dessa finns bland andra ”Inspirationskatalog - trygghetsbostäder för äldre” och ”Fixartjänster i Sveriges kommuner - kartläggning och samhälsekonomisk analys”. Publikationerna är ett led i det uppdrag som Vinnova fått av regeringen att vidareutveckla goda exempel på innovationer i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Nya publikationer om sociala innovationer

Utveckla robotteknik till äldre - ny internationell upphandling inom SILVER

Publicerad: : 2013-03-07

Genom att använda robotikbaserad teknik skall äldre bo kvar hemma även om de har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det är tanken bakom en ny internationell förkommersiell upphandling som lanserats inom EU-projektet SILVER. Via upphandlingen ska företag få möjlighet att utveckla robotikbaserade lösningar som kan öka livskvaliteten för äldre genom att göra dem mer självständiga och att förbättra deras hälsa.

Utveckla robotteknik till äldre - ny internationell upphandling inom SILVER

Utlysning om strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2013-03-01

Vinnova och Energimyndigheten inbjuder nu att skicka in ansökan inom ”Strategiska innovationsområden - utlysning SIO-program våren 2013”. Utlysningen är ett erbjudande att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program.

Utlysning om strategiska innovationsprogram

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss