Nyheter

33 ansökningar om att planera nya VINNVÄXT-initiativ

Publicerad: : 2012-10-01

Idag den 1 oktober stängde utlysningen om planeringsbidrag för nya VINNVÄXT-satsningar. VINNVÄXT är ett program som ska bidra till att etablera internationellt attraktiva, forskningsbaserade innovationsmiljöer. 33 ansökningar kom in och beslut fattas i november.

33 ansökningar om att planera nya VINNVÄXT-initiativ

Besök Forskartorget på Bok&Bibliotek i Göteborg

Publicerad: : 2012-09-27

VINNOVA är en av huvudarrangörerna för Forskartorget på Bok & Bibliotek i Göteborg. Forskartorget är platsen där forskare och författare som vill dela med sig av sin ämneskunskap möter mässbesökare. Från scenen bjuds det på ett mångsidigt och fullmatat program med bl a föredrag, diskussioner och debatter.

Besök Forskartorget på Bok&Bibliotek i Göteborg

Möt forskare över hela Sverige i Europas största vetenskapsfest!

Publicerad: : 2012-09-24

Den 28 september är det dags för ForskarFredag, där hela familjen kan träffa forskare, prova på forskning och ta del av hundratals aktiviteter. Vetenskapsfesten firas i år på 28 orter i Sverige och samtidigt i ett trettiotal länder runtom i Europa.

Möt forskare över hela Sverige i Europas största vetenskapsfest!

VINNOVAs generaldirektör bemöter artikel om ekonomiska föreningar

Publicerad: : 2012-09-17

I en artikel i Dagens Samhälle ställs frågor om ekonomiska föreningars deltagande i VINNOVAs insatser. Generaldirektör Charlotte Brogren konstaterar att många ekonomiska föreningar deltar i VINNOVAs program och framhåller att det inte finns några hinder för detta.

VINNOVAs generaldirektör bemöter artikel om ekonomiska föreningar

Effekter av tjugo års innovationspolitik sammanfattas i ny skrift

Publicerad: : 2012-09-14

VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation och finansiera behovsmotiverad forskning. För att kartlägga de långsiktiga effekterna av gjorda investeringar gör VINNOVA regelbundet effektanalyser. I skriften ”Effekter av innovationspolitik” sammanfattas effekterna av 20 års innovationspolitiska investeringar.

Effekter av tjugo års innovationspolitik sammanfattas i ny skrift

VINNOVA lanserar bloggportal

Publicerad: : 2012-09-13

I dag lanserar vi VINNOVAs bloggportal BLOGG.VINNOVA.se. Webbplatsen är en så kallad betaversion, vilket betyder att den är under uppbyggnad. På bloggportalen kommer VINNOVAs medarbetare skriva om aktuella ämnen inom innovation. Genom VINNOVAS blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss.

VINNOVA lanserar bloggportal

Hur kan den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn bli en ännu mer innovativ och krävande upphandlare?

Publicerad: : 2012-09-12

Nordic Innovation har tillsammans med nationella samarbetspartners däribland VINNOVA lanserat en utlysning för att stödja nya innovativa idéer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Hur kan den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn bli en ännu mer innovativ och krävande upphandlare?

Charlotte Brogren välkomnar regeringens satsning på forskning och innovation

Publicerad: : 2012-09-11

Idag presenterade regeringen satsningar från den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Ett prioriterat område är insatser för att omsätta forskning i nya produkter och tjänster. VINNOVAs gd Charlotte Brogren välkomnar satsningarna.

Charlotte Brogren välkomnar regeringens satsning på forskning och innovation

Ge dina synpunkter på Horisont 2020

Publicerad: : 2012-08-30

EU-kommissionen vill nu ha dina förslag och synpunkter på hur det nya forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 ska utformas inom områdena: nationella infrastrukturer, bränsleceller, hälsa, flygteknik och fusion.

Ge dina synpunkter på Horisont 2020

Forskare över hela landet tävlar i standup!

Publicerad: : 2012-08-28

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Det avgörs i den nya tävlingen Forskar Grand Prix. På bara tre minuter ska forskaren berätta om sin forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

Forskare över hela landet tävlar i standup!

VINNOVA får uppdrag om portal för öppna data

Publicerad: : 2012-08-27

VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Uppdraget ska utföras i samverkan med relevanta aktörer på området.

VINNOVA får uppdrag om portal för öppna data

VINNOVAs GD kommenterar artiklar om representationskostnader

Publicerad: : 2012-08-01

Generaldirektör Charlotte Brogren kommenterar och förtydligar med anledning av Dagens Nyheters artikel om VINNOVAs representationskostnader den 1 augusti 2012.

VINNOVAs GD kommenterar artiklar om representationskostnader

Stort intresse för antibiotikaresistens under ESOF 2012 i Dublin

Publicerad: : 2012-07-16

We are facing a world without antibiotics – Who takes responsibility? var titeln och lockade många besökare till de svenska forskningsrådens monter om antibiotikaresistens under ESOF 2012 den 11-15 juli i Dublin.

Stort intresse för antibiotikaresistens under ESOF 2012 i Dublin

8,1 miljarder euro till forskning och innovation i de sista utlysningarna av FP7

Publicerad: : 2012-07-11

De sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7, lanserades den 10 juli och har en total budget på 8,1 miljarder euro i stöd till olika forskningsprojekt.

8,1 miljarder euro till forskning och innovation i de sista utlysningarna av FP7

Kraftsamling för ökad konkurrenskraft

Publicerad: : 2012-07-05

VINNOVA beviljar 73 planeringsbidrag på 33 miljoner kronor för att akademi, industri, institut och offentlig sektor i samverkan ska ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor. Intresset har varit stort och konkurrensen hård bland de 154 projekt förslag som kommit in.

Kraftsamling för ökad konkurrenskraft

Forskningsinfrastruktur för industriella innovationer

Publicerad: : 2012-06-21

Det industriella användandet av svenska forskningsinfrastrukturer är mycket begränsat – trots att dessa borde vara en värdefull resurs för industrins innovationsarbete. För att öka utnyttjandet krävs åtgärder på en rad områden, konstaterade deltagarna vid en välbesökt workshop i juni 2012 anordnad av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Industrirådet och RISE.

Forskningsinfrastruktur för industriella innovationer

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Publicerad: : 2012-06-21

Tung processindustri ska bli mer lätt på foten, snabbare IT-system ska spara miljoner åt operatörer – och så kan gas-sensorer bli framtidens mobila näsor. Det är några av de spännande projekt som nu får medel i VINNOVAs utlysning Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration.

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Krisåren slog hårt mot fordonsindustrin

Publicerad: : 2012-06-19

I spåren av den ekonomiska krisen minskade antalet anställda i fordonsindustrin med 21 procent. Totalt försvann 24 000 arbetstillfällen från branschen under åren 2006- 2010. Däremot klarade Volvo Lastvagnar och Scania konjekturnedgången relativt väl. Även exporten inom branschen har återhämtat sig nästan helt. Det visar VINNOVAs rapport ”Företag inom fordonsindustrin 2006-2010”.

Krisåren slog hårt mot fordonsindustrin

VINNOVA satsar på internationella miljöinnovationer

Publicerad: : 2012-06-15

VINNOVA har lanserat ett nytt internationellt samverkansprogram för miljöinnovationer. Prioriterade områden är: hållbar stadsutveckling, informations- och kommunikationsteknik samt miljöteknik. I den första utlysningen finansieras samarbete med aktörer i Brasilien eller Kina.

VINNOVA satsar på internationella miljöinnovationer

Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar

Publicerad: : 2012-06-14

I en ny rapport beskrivs den strukturomvandling i de globala läkemedelsföretagen som bland annat var orsaken till AstraZenecas nedskärningar i Södertälje. Dessutom beskrivs företagets betydelse för Sverige och svensk Life Science industri.

Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar

Ny utlysning inom VINNVÄXT

Publicerad: : 2012-06-13

VINNOVA öppnar en ny utlysning inom VINNVÄXT-programmet och presenterar samtidigt en skrift om programmet, som nu pågått i 10 år. Utlysningen gäller planeringsbidrag för att ta fram strategi och planer för nya VINNVÄXT-initiativ. En utlysning om fullständig finansiering görs under 2013.

Ny utlysning inom VINNVÄXT

Sista utlysningarna inom EU:s ramprogram, FP7

Publicerad: : 2012-06-12

Den 10 juli lanserar EU-kommissionen de sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Budgeten på cirka 8 miljarder euro är hittills den största sedan starten av ramprogrammet 2007.

Sista utlysningarna inom EU:s ramprogram, FP7

Ny satsning på europeiska lösningar för stadsmiljöer

Publicerad: : 2012-06-12

VINNOVA och Formas samverkar i den första utlysningen inom Joint Programming-initiativet Urban Europe. Målet är att samordna den europeiska forskningen och skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftiga stadsområden.

Ny satsning på europeiska lösningar för stadsmiljöer

Foto: Anna Cory

Foto: Anna Cory

Välkommen till VINNOVAs seminarier i Almedalen

Publicerad: : 2012-06-12

Måndag 2 juli arrangerar VINNOVA två seminarier på Wisby Strand Congress & Event. Seminarierna har fokus på användardriven innovation respektive strategisk samverkan.

Välkommen till VINNOVAs seminarier i Almedalen

Öppna datakällor ger stora affärsmöjligheter

Publicerad: : 2012-06-11

I VINNOVAs utlysning Öppna datakällor får 22 projekt dela på sex miljoner för att stimulera processen att publicera mer öppna data. Projekten ska bland annat bidra till att bolagsdata, trafikinformation och data angående elförbruknings görs tillgänglig.

Öppna datakällor ger stora affärsmöjligheter

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss