Nyheter

VINNOVA får uppdrag om portal för öppna data

Publicerad: : 2012-08-27

VINNOVA har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Uppdraget ska utföras i samverkan med relevanta aktörer på området.

VINNOVA får uppdrag om portal för öppna data

VINNOVAs GD kommenterar artiklar om representationskostnader

Publicerad: : 2012-08-01

Generaldirektör Charlotte Brogren kommenterar och förtydligar med anledning av Dagens Nyheters artikel om VINNOVAs representationskostnader den 1 augusti 2012.

VINNOVAs GD kommenterar artiklar om representationskostnader

Stort intresse för antibiotikaresistens under ESOF 2012 i Dublin

Publicerad: : 2012-07-16

We are facing a world without antibiotics – Who takes responsibility? var titeln och lockade många besökare till de svenska forskningsrådens monter om antibiotikaresistens under ESOF 2012 den 11-15 juli i Dublin.

Stort intresse för antibiotikaresistens under ESOF 2012 i Dublin

8,1 miljarder euro till forskning och innovation i de sista utlysningarna av FP7

Publicerad: : 2012-07-11

De sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7, lanserades den 10 juli och har en total budget på 8,1 miljarder euro i stöd till olika forskningsprojekt.

8,1 miljarder euro till forskning och innovation i de sista utlysningarna av FP7

Kraftsamling för ökad konkurrenskraft

Publicerad: : 2012-07-05

VINNOVA beviljar 73 planeringsbidrag på 33 miljoner kronor för att akademi, industri, institut och offentlig sektor i samverkan ska ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor. Intresset har varit stort och konkurrensen hård bland de 154 projekt förslag som kommit in.

Kraftsamling för ökad konkurrenskraft

Forskningsinfrastruktur för industriella innovationer

Publicerad: : 2012-06-21

Det industriella användandet av svenska forskningsinfrastrukturer är mycket begränsat – trots att dessa borde vara en värdefull resurs för industrins innovationsarbete. För att öka utnyttjandet krävs åtgärder på en rad områden, konstaterade deltagarna vid en välbesökt workshop i juni 2012 anordnad av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Industrirådet och RISE.

Forskningsinfrastruktur för industriella innovationer

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Publicerad: : 2012-06-21

Tung processindustri ska bli mer lätt på foten, snabbare IT-system ska spara miljoner åt operatörer – och så kan gas-sensorer bli framtidens mobila näsor. Det är några av de spännande projekt som nu får medel i VINNOVAs utlysning Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration.

280 miljoner till 30 unika konstellationer

Krisåren slog hårt mot fordonsindustrin

Publicerad: : 2012-06-19

I spåren av den ekonomiska krisen minskade antalet anställda i fordonsindustrin med 21 procent. Totalt försvann 24 000 arbetstillfällen från branschen under åren 2006- 2010. Däremot klarade Volvo Lastvagnar och Scania konjekturnedgången relativt väl. Även exporten inom branschen har återhämtat sig nästan helt. Det visar VINNOVAs rapport ”Företag inom fordonsindustrin 2006-2010”.

Krisåren slog hårt mot fordonsindustrin

VINNOVA satsar på internationella miljöinnovationer

Publicerad: : 2012-06-15

VINNOVA har lanserat ett nytt internationellt samverkansprogram för miljöinnovationer. Prioriterade områden är: hållbar stadsutveckling, informations- och kommunikationsteknik samt miljöteknik. I den första utlysningen finansieras samarbete med aktörer i Brasilien eller Kina.

VINNOVA satsar på internationella miljöinnovationer

Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar

Publicerad: : 2012-06-14

I en ny rapport beskrivs den strukturomvandling i de globala läkemedelsföretagen som bland annat var orsaken till AstraZenecas nedskärningar i Södertälje. Dessutom beskrivs företagets betydelse för Sverige och svensk Life Science industri.

Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar

Ny utlysning inom VINNVÄXT

Publicerad: : 2012-06-13

VINNOVA öppnar en ny utlysning inom VINNVÄXT-programmet och presenterar samtidigt en skrift om programmet, som nu pågått i 10 år. Utlysningen gäller planeringsbidrag för att ta fram strategi och planer för nya VINNVÄXT-initiativ. En utlysning om fullständig finansiering görs under 2013.

Ny utlysning inom VINNVÄXT

Sista utlysningarna inom EU:s ramprogram, FP7

Publicerad: : 2012-06-12

Den 10 juli lanserar EU-kommissionen de sista utlysningarna inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Budgeten på cirka 8 miljarder euro är hittills den största sedan starten av ramprogrammet 2007.

Sista utlysningarna inom EU:s ramprogram, FP7

Ny satsning på europeiska lösningar för stadsmiljöer

Publicerad: : 2012-06-12

VINNOVA och Formas samverkar i den första utlysningen inom Joint Programming-initiativet Urban Europe. Målet är att samordna den europeiska forskningen och skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftiga stadsområden.

Ny satsning på europeiska lösningar för stadsmiljöer

Foto: Anna Cory

Foto: Anna Cory

Välkommen till VINNOVAs seminarier i Almedalen

Publicerad: : 2012-06-12

Måndag 2 juli arrangerar VINNOVA två seminarier på Wisby Strand Congress & Event. Seminarierna har fokus på användardriven innovation respektive strategisk samverkan.

Välkommen till VINNOVAs seminarier i Almedalen

Öppna datakällor ger stora affärsmöjligheter

Publicerad: : 2012-06-11

I VINNOVAs utlysning Öppna datakällor får 22 projekt dela på sex miljoner för att stimulera processen att publicera mer öppna data. Projekten ska bland annat bidra till att bolagsdata, trafikinformation och data angående elförbruknings görs tillgänglig.

Öppna datakällor ger stora affärsmöjligheter

153 förslag på strategiska forsknings- och innovationsagendor

Publicerad: : 2012-06-07

Den första utlysningen i VINNOVAs satsning på att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor inom områden av vikt för Sverige är nu stängd. 153 förslag kom in inom ett brett antal områden.

153 förslag på strategiska forsknings- och innovationsagendor

VINNOVAs generaldirektör om boken ”Forskning – till vilken nytta?”

Publicerad: : 2012-06-05

Tre frågor till VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren med anledning av lanseringen av boken ”Forskning – till vilken nytta?” den 7 juni. I boken berättar forskare, entreprenörer, företagsledare, universitetsledare och finansiärer hur Sverige ska bli mer attraktiva i den globala konkurrensen.

VINNOVAs generaldirektör om boken ”Forskning – till vilken nytta?”

Rådet kommer överens om Horisont 2020

Publicerad: : 2012-06-01

Den 31 maj möttes forskningsministrarna för att ta ställning till det danska ordförandeskapets förslag till kompromiss avseende Horisont 2020. Det har varit intensiva förhandlingar under det danska ordförandeskapet om i första hand själva förordningen Horisont 2020.

Rådet kommer överens om Horisont 2020

Trafiklab vinnare av Guldlänken 2012

Publicerad: : 2012-05-31

Under konferensen Offentliga Rummet i Uppsala utsågs Trafiklab till vinnare av Guldlänken 2012. Trafiklab är ett samarbetsprojekt inom kollektivtrafikområdet. VINNOVA är en av arrangörerna till Guldlänken, som belönar innovativ e-förvaltning.

Trafiklab vinnare av Guldlänken 2012

Debattartikel i Ny Teknik: "Kunskapsnationen Sverige är hotad"

Publicerad: : 2012-05-28

Investeringarna i forskning och utveckling minskar i Sverige. Det är därför hög tid att agera för att stärka Sveriges attraktionskraft skriver VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren i en debattartikel i Ny Teknik.

Debattartikel i Ny Teknik: "Kunskapsnationen Sverige är hotad"

Dialogseminarier kring tjänsteinnovation och öppen innovation

Publicerad: : 2012-05-25

Inom ramen för regeringens arbete med att ta fram en nationell innovationsstrategi är VINNOVA medarrangör till två dialogseminarier på temat ”Tjänsteinnovation - för hållbar tillväxt och jobb” respektive ”Innovativa företag - Öppen Innovation”. Dialogerna ska fungera som inspel till innovationsstrategin.

Dialogseminarier kring tjänsteinnovation och öppen innovation

Ny satsning på strategiska forsknings- och innovationsagendor

Publicerad: : 2012-05-16

VINNOVA har öppnat utlysningen strategiska forsknings- och innovationsagendor som är öppen till 5 juni. Syftet är att stimulera och stötta näringsliv, akademi och offentlig sektor att ta fram gemensamma mål och visioner inom områden av strategisk vikt för Sverige. Den 15 maj hölls ett informationsmöte som kan ses i sin helhet.

Ny satsning på strategiska forsknings- och innovationsagendor

Nytt samarbete mellan VINNOVA och SKL

Publicerad: : 2012-05-08

VINNOVA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inleder ett långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stimulera innovation och förnyelse inom kommuner, landsting och regioner.

Nytt samarbete mellan VINNOVA och SKL

Forskning - till vilken nytta?

Publicerad: : 2012-05-07

Ska svensk forskning enbart vara en angelägenhet för universiteten eller ska den också komma till nytta för samhället i form av innovationer och växande företag? Dessa frågor tas upp i en intervjubok som lanseras vid ett evenemang i Stockholm 7 juni.

Forskning - till vilken nytta?

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Publicerad: : 2012-05-04

VINNOVA och Stiftelsen IMIT har ställt samman en bok om innovationsledning och kreativitet i svenska företag. Boken lanseras nu vid två seminarier, ett i Göteborg den 16 maj och ett i Stockholm den 23 maj. Boken ska ge kunskap och inspiration åt chefer, ledare och medarbetare med intresse för kreativitet och innovation.

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Bokmärk och dela