Nyheter

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Publicerad: : 2014-06-05

Konkurrensverket och Vinnova har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Publicerad: : 2014-05-22

Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborg, tilldelats Guldlänken 2014 som belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag.

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Fem nya strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2014-05-19

Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Fem nya strategiska innovationsprogram

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2014-05-15

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård, gröna hållbara lösningar för framtidens städer och utveckling av telekommunikationstjänster på landsbygden. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt handlar det om 181 miljoner kronor som går till 56 olika projekt.

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerad: : 2014-05-14

I dag lämnar Vinnova ett förslag om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas. På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor.

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

Publicerad: : 2014-04-16

Från och med den 1 januari 2015 övertar Vinnova ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

35 miljoner till innovativ organisering

Publicerad: : 2014-04-14

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill Vinnova bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

35 miljoner till innovativ organisering

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Publicerad: : 2014-04-03

Svenska aktörer har beviljats 1 466 miljoner euro från sjunde ramprogrammet FP7, vilket motsvarar 3,8 procent av den totala beviljade budgeten. Det placerar Sverige på en framgångsrik nionde plats i jämförelse med övriga länder.

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Två tredjedelar av bolagen på 33-listan får stöd av Vinnova

Publicerad: : 2014-04-02

I går presenterade Ny Teknik och Affärsvärlden den årliga listan med Sveriges 33 hetaste unga innovationsbolag. Vinnova har gett finansiering till två tredjedelar av bolagen.

Två tredjedelar av bolagen på 33-listan får stöd av Vinnova

Uppföljning visar: strategiska forskningsmiljöer bedriver omfattande forskning med goda resultat

Publicerad: : 2014-04-02

Uppföljningen av det fjärde verksamhetsåret 2013 visar liksom tidigare på genomgående hög ambition och målmedvetenhet i de strategiska forskningsmiljöer som får ett riktat ekonomiskt stöd under perioden 2010-2014. En fördubblad omsättning har t.ex. åtföljts av en tredubbling av antalet akademiska publiceringar.

Uppföljning visar: strategiska forskningsmiljöer bedriver omfattande forskning med goda resultat

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Publicerad: : 2014-04-02

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av Vinnova inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

Publicerad: : 2014-03-25

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft unik möjlighet att på plats studera företagets kultur och i boken ”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-03-17

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som Vinnova finansierar inom satsningen Forska&Väx.

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Forskning om företagens entreprenörskap belönas med 100 000 euro

Publicerad: : 2014-03-13

Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Vinnova är medfinansiär av priset.

Forskning om företagens entreprenörskap belönas med 100 000 euro

Sök Sveriges största innovationspris

Publicerad: : 2014-03-11

Nu kan du söka till Sveriges största innovationspris, ”SKAPA Utvecklingsstipendium”. Unga idébärare kan dessutom söka den särskilda utmärkelsen ”Framtidens innovatör”.

Sök Sveriges största innovationspris

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Publicerad: : 2014-03-05

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar Vinnova i en ny rapport.

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Internationellt samarbete mot antibiotikaresistens

Publicerad: : 2014-02-25

Den första utlysningen inom Joint Programming-initiativet om antimikrobiell resistens (JPIAMR) har öppnat och Vinnova har nu gått in som finansiär av medverkande småföretag. Sverige är ett av 14 länder som deltar i utlysningen.

Internationellt samarbete mot antibiotikaresistens

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Publicerad: : 2014-02-21

I dag lanserar Vinnova webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Erik Borälv på Vinnova ny ordförande i regeringens Användningsforum

Publicerad: : 2014-02-20

Regeringen har i dag utsett Erik Borälv på Vinnova till ny ordförande i regeringens Användningsforum. Forumet samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället och är en plattform för kontinuerlig strategisk dialog om tillgänglighet till och användbarhet av it.

Erik Borälv på Vinnova ny ordförande i regeringens Användningsforum

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Publicerad: : 2014-02-18

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av Vinnova för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Nationella påverkansplattformar för ökat svenskt deltagande i Horisont 2020

Publicerad: : 2014-02-13

Den nationella EU-samordningsfunktionen har lanserat en ny utlysning för att öka det svenska deltagande i Horisont 2020. Utlysningen vänder sig till konsortier av svenska forsknings- och innovationsaktörer som vill utveckla nationella påverkansplattformar för att påverka inriktningen på kommande arbetsprogram i Horisont 2020.

Nationella påverkansplattformar för ökat svenskt deltagande i Horisont 2020

Prenumerera på Vinnovas nyhetsbrev

Publicerad: : 2014-02-06

I dag ges första numret ut av vårt digitala nyhetsbrev ”Aktuellt från Vinnova", som innehåller matnyttig information för alla som vill veta mer om vår verksamhet.

Prenumerera på Vinnovas nyhetsbrev

Första utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2014-01-31

Nu har de första fyra utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram öppnat - inom områdena processindustriell IT och automation, gruv och metallutvinning, metalliska material och lättvikt.

Första utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram

Svensk lansering av Horisont 2020

Publicerad: : 2014-01-30

Den 1 januari startade EU:s omfattande satsning på forskning och innovation – Horisont 2020. Mitt under den djupa ekonomiska krisen har EU:s medlemsländer enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro i det nya ramprogrammet vilket gör Horisont 2020 till världens största program för forskning och innovation. Den 29 januari arrangerade Vinnova ett lanseringsevent i Stockholm.

Svensk lansering av Horisont 2020

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Publicerad: : 2014-01-22

Nio projekt får nu stöd inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” för att bedriva forsknings och utveckling i samarbete med aktörer i Indien. Vinnova och Vetenskapsrådet finansierar de svenska parterna i projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss