Nyheter

Tilldelningsbeslut om öppna datakällor

Publicerad: : 2014-10-15

Vinnova har beviljat 18 projekt medel i utlysningen Öppna datakällor 4. Projekten delar på sammanlagt 5,5 miljoner kronor.

Tilldelningsbeslut om öppna datakällor

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Publicerad: : 2014-09-30

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom Vinnovas satsning på digitalisering för framtidens skola.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Publicerad: : 2014-09-30

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som Vinnova nu finansierar.

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Nordic Innovation House öppnar i Silicon Valley

Publicerad: : 2014-09-26

Ett nytt nordiskt innovationskontor har nu slagit upp dörrarna i Silicon Valley. Genom Nordic Innovation House ska unga teknikbolag från de nordiska länderna bland annat få kontakt med mentorer, investerare och samarbetsparters som ger företagen möjlighet att utvecklas och växa.

Nordic Innovation House öppnar i Silicon Valley

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Publicerad: : 2014-09-24

Nio projekt får nu planeringsbidrag från Vinnova för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Publicerad: : 2014-09-15

Vinnova investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser Vinnova en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Publicerad: : 2014-08-21

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Publicerad: : 2014-08-20

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Publicerad: : 2014-07-02

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av Vinnova.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerad: : 2014-06-30

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

Publicerad: : 2014-06-26

Det var ett stort intresse för de svenska forskningsfinansiärernas (Formas, Forte, VR och Vinnova) vetenskapliga seminarium om antibiotikaresistens: Antibiotic resistance: a ticking time bomb. Take global action now! på ESOF 2014, Euroscience Open Forum i Köpenhamn.

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-06-23

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2014-06-18

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Publicerad: : 2014-06-17

Vinnova har beslutat att stå för prispengarna på en miljon kronor till vinnaren i tävlingen Zennström Green Mentorship Award, som stödjer entreprenörer inom miljöteknikområdet.

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2014-06-16

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom Vinnovas program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Publicerad: : 2014-06-10

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Publicerad: : 2014-06-09

Svenska innovationspriset ska lyfta fram en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom en svensk innovation som nått kommersiellt genomslag.

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Publicerad: : 2014-06-05

Konkurrensverket och Vinnova har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Publicerad: : 2014-05-22

Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborg, tilldelats Guldlänken 2014 som belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag.

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Fem nya strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2014-05-19

Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Fem nya strategiska innovationsprogram

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2014-05-15

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård, gröna hållbara lösningar för framtidens städer och utveckling av telekommunikationstjänster på landsbygden. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt handlar det om 181 miljoner kronor som går till 56 olika projekt.

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerad: : 2014-05-14

I dag lämnar Vinnova ett förslag om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas. På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor.

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

Publicerad: : 2014-04-16

Från och med den 1 januari 2015 övertar Vinnova ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

35 miljoner till innovativ organisering

Publicerad: : 2014-04-14

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill Vinnova bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

35 miljoner till innovativ organisering

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Publicerad: : 2014-04-03

Svenska aktörer har beviljats 1 466 miljoner euro från sjunde ramprogrammet FP7, vilket motsvarar 3,8 procent av den totala beviljade budgeten. Det placerar Sverige på en framgångsrik nionde plats i jämförelse med övriga länder.

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss