Nyheter

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Publicerad: : 2014-11-21

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. Vinnova finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Publicerad: : 2014-11-20

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2014-11-17

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Publicerad: : 2014-11-11

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av Vinnova inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

EU-kommissionen lanserar utlysning för att stoppa spridning av Ebola

Publicerad: : 2014-11-07

På grund av den akuta situation som orsakats av utbrottet av Ebola och för att förhindra en vidare spridning av sjukdomen lanserar EU-kommissionen en utlysning inom det nya Ebola+ programmet.

EU-kommissionen lanserar utlysning för att stoppa spridning av Ebola

Kommentar om stöd till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-10-28

Generaldirektör Charlotte Brogren kommenterar Tillväxtanalys utvärdering av Vinnovas stöd till innovativa små och medelstora företag.

Kommentar om stöd till innovativa små och medelstora företag

Utlysning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Publicerad: : 2014-10-22

Nu har en utlysning öppnat om projektbidrag till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa. Bakom den står Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Sista ansökningsdag är 19 november.

Utlysning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerad: : 2014-10-16

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av Vinnova med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Tilldelningsbeslut om öppna datakällor

Publicerad: : 2014-10-15

Vinnova har beviljat 18 projekt medel i utlysningen Öppna datakällor 4. Projekten delar på sammanlagt 5,5 miljoner kronor.

Tilldelningsbeslut om öppna datakällor

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Publicerad: : 2014-09-30

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom Vinnovas satsning på digitalisering för framtidens skola.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Publicerad: : 2014-09-30

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som Vinnova nu finansierar.

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Nordic Innovation House öppnar i Silicon Valley

Publicerad: : 2014-09-26

Ett nytt nordiskt innovationskontor har nu slagit upp dörrarna i Silicon Valley. Genom Nordic Innovation House ska unga teknikbolag från de nordiska länderna bland annat få kontakt med mentorer, investerare och samarbetsparters som ger företagen möjlighet att utvecklas och växa.

Nordic Innovation House öppnar i Silicon Valley

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Publicerad: : 2014-09-24

Nio projekt får nu planeringsbidrag från Vinnova för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Publicerad: : 2014-09-15

Vinnova investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser Vinnova en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Publicerad: : 2014-08-21

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Publicerad: : 2014-08-20

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Publicerad: : 2014-07-02

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av Vinnova.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerad: : 2014-06-30

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

Publicerad: : 2014-06-26

Det var ett stort intresse för de svenska forskningsfinansiärernas (Formas, Forte, VR och Vinnova) vetenskapliga seminarium om antibiotikaresistens: Antibiotic resistance: a ticking time bomb. Take global action now! på ESOF 2014, Euroscience Open Forum i Köpenhamn.

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-06-23

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2014-06-18

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Publicerad: : 2014-06-17

Vinnova har beslutat att stå för prispengarna på en miljon kronor till vinnaren i tävlingen Zennström Green Mentorship Award, som stödjer entreprenörer inom miljöteknikområdet.

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2014-06-16

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom Vinnovas program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Publicerad: : 2014-06-10

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Publicerad: : 2014-06-09

Svenska innovationspriset ska lyfta fram en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom en svensk innovation som nått kommersiellt genomslag.

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss