Nyheter

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

Publicerad: : 2014-07-02

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av Vinnova.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerad: : 2014-06-30

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

Publicerad: : 2014-06-26

Det var ett stort intresse för de svenska forskningsfinansiärernas (Formas, Forte, VR och Vinnova) vetenskapliga seminarium om antibiotikaresistens: Antibiotic resistance: a ticking time bomb. Take global action now! på ESOF 2014, Euroscience Open Forum i Köpenhamn.

Fullsatt seminarium om antibiotikaresistens på ESOF 2014 i Köpenhamn

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-06-23

Ett implantat för behandling av hjärtsvikt som laddas trådlöst genom huden, ny teknik som ger hushåll i glesbygd tillgång till bättre bredband och en produkt som hindrar radon i inomhusluften. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

77 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2014-06-18

En ny tjänst för sista minuten-köp av evenemangsbiljetter, sömnhörlurar med integrerad pulsmätare och mätutrustning för säkrare återupplivning av nyfödda. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom en satsning på nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Publicerad: : 2014-06-17

Vinnova har beslutat att stå för prispengarna på en miljon kronor till vinnaren i tävlingen Zennström Green Mentorship Award, som stödjer entreprenörer inom miljöteknikområdet.

Vinnova finansierar pris för entreprenörer inom miljöteknik

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2014-06-16

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom Vinnovas program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Publicerad: : 2014-06-10

Tre fullskaliga projekt och 19 förstudier får finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Bland annat får Rättviseförmedlingen stöd för att utveckla en ny webbtjänst som ska ta fram statistik om vilka som syns och hörs i nyhetsmedia.

Utmaning av normer ska ge fler innovationer

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Publicerad: : 2014-06-09

Svenska innovationspriset ska lyfta fram en innovativ person eller grupp som skapat, utvecklat eller stått bakom en svensk innovation som nått kommersiellt genomslag.

Nu kan du nominera till Svenska innovationspriset 2014

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Publicerad: : 2014-06-05

Konkurrensverket och Vinnova har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter lättare ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Konkurrensverket och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Publicerad: : 2014-05-22

Joakim Jardenberg, internetchef i Helsingborg, tilldelats Guldlänken 2014 som belönar den mest innovativa e-förvaltningsutvecklingen till nytta för medborgare och företag.

Internetchef i Helsingborg får pris för innovativ e-förvaltning

Fem nya strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2014-05-19

Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Fem nya strategiska innovationsprogram

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2014-05-15

Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård, gröna hållbara lösningar för framtidens städer och utveckling av telekommunikationstjänster på landsbygden. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt handlar det om 181 miljoner kronor som går till 56 olika projekt.

Över 180 miljoner till utmaningsdriven innovation

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerad: : 2014-05-14

I dag lämnar Vinnova ett förslag om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas. På sikt ska modellen kunna användas vid fördelningen av en del av de runt 16 miljarder som årligen går direkt till forskning vid universitet och högskolor.

Ny modell för att värdera lärosätenas samverkan

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

Publicerad: : 2014-04-16

Från och med den 1 januari 2015 övertar Vinnova ansvaret för att ge stöd till företagsinkubation. Det beslutade regeringen i dag. - Jag välkomnar beslutet. Inkubatorprogrammet passar väl in i våra övriga satsningar på innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova övertar ansvaret för inkubatorstödet

35 miljoner till innovativ organisering

Publicerad: : 2014-04-14

Framtidens kontor, förnyelse av mediebolag och innovativ tillväxt i små företag. Det är exempel på frågor som tas upp i projekt som finansieras inom Vinnovas utlysning Innovativ organisering. Med satsningen vill Vinnova bidra till ökad förnyelseförmåga och utveckling nya organisationsformer inom privat och offentlig sektor.

35 miljoner till innovativ organisering

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Publicerad: : 2014-04-03

Svenska aktörer har beviljats 1 466 miljoner euro från sjunde ramprogrammet FP7, vilket motsvarar 3,8 procent av den totala beviljade budgeten. Det placerar Sverige på en framgångsrik nionde plats i jämförelse med övriga länder.

Sverige framgångsrikt i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Två tredjedelar av bolagen på 33-listan får stöd av Vinnova

Publicerad: : 2014-04-02

I går presenterade Ny Teknik och Affärsvärlden den årliga listan med Sveriges 33 hetaste unga innovationsbolag. Vinnova har gett finansiering till två tredjedelar av bolagen.

Två tredjedelar av bolagen på 33-listan får stöd av Vinnova

Uppföljning visar: strategiska forskningsmiljöer bedriver omfattande forskning med goda resultat

Publicerad: : 2014-04-02

Uppföljningen av det fjärde verksamhetsåret 2013 visar liksom tidigare på genomgående hög ambition och målmedvetenhet i de strategiska forskningsmiljöer som får ett riktat ekonomiskt stöd under perioden 2010-2014. En fördubblad omsättning har t.ex. åtföljts av en tredubbling av antalet akademiska publiceringar.

Uppföljning visar: strategiska forskningsmiljöer bedriver omfattande forskning med goda resultat

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Publicerad: : 2014-04-02

Värdebaserad ersättning som premierar nya arbetssätt inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden, innovationsdrivande ersättningssystem för patienter med kronisk sjukdom och nyskapande former för riskdelning i vården för barn med diabetes. Det är exempel på projekt som får finansiering av Vinnova inom utlysningen ”Ersättningssystem som främjar innovation”.

Nya ersättningssystem ska främja innovation inom vård och omsorg

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

Publicerad: : 2014-03-25

Hur gör Google för att behålla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga i en snabbföränderlig värld? Forskaren Annika Steiber har haft unik möjlighet att på plats studera företagets kultur och i boken ”Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld” ger hon en fördjupad inblick i vad som ligger bakom företagets framgångar.

Hemligheten bakom Googles framgångar avslöjas i ny bok

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Publicerad: : 2014-03-17

En ny typ av seende robot, nerv- och muskelstyrd armprotes med konstgjord känsel, undervattenspositionering för fritidsdykare och utveckling av teknik som gör det möjligt att automatiskt översätta flerstämmig musik till noter. Det är några av de utvecklingsprojekt som Vinnova finansierar inom satsningen Forska&Väx.

65 miljoner till innovativa små och medelstora företag

Forskning om företagens entreprenörskap belönas med 100 000 euro

Publicerad: : 2014-03-13

Shaker Zahra, professor vid Carlson School of Management vid University of Minnesota, tilldelas det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research 2014. Vinnova är medfinansiär av priset.

Forskning om företagens entreprenörskap belönas med 100 000 euro

Sök Sveriges största innovationspris

Publicerad: : 2014-03-11

Nu kan du söka till Sveriges största innovationspris, ”SKAPA Utvecklingsstipendium”. Unga idébärare kan dessutom söka den särskilda utmärkelsen ”Framtidens innovatör”.

Sök Sveriges största innovationspris

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Publicerad: : 2014-03-05

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar Vinnova i en ny rapport.

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss