Nyheter

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Publicerad: : 2014-03-05

Under de senaste fem åren har Life Science-industrin minskat med drygt 4 000 anställda i Sverige. Om vi inte förbättrar klimatet för forskning och innovation inom Life Science finns det en risk att fler stora företag inom industrin lämnar Sverige och att framtida investeringar hamnar i andra länder. Den slutsatsen drar VINNOVA i en ny rapport.

Risk att fler Life Science-företag lämnar Sverige

Internationellt samarbete mot antibiotikaresistens

Publicerad: : 2014-02-25

Den första utlysningen inom Joint Programming-initiativet om antimikrobiell resistens (JPIAMR) har öppnat och VINNOVA har nu gått in som finansiär av medverkande småföretag. Sverige är ett av 14 länder som deltar i utlysningen.

Internationellt samarbete mot antibiotikaresistens

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Publicerad: : 2014-02-21

I dag lanserar VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

Bara ett fåtal myndigheter uppfyller riktlinjer om öppna data

Erik Borälv på VINNOVA ny ordförande i regeringens Användningsforum

Publicerad: : 2014-02-20

Regeringen har i dag utsett Erik Borälv på VINNOVA till ny ordförande i regeringens Användningsforum. Forumet samlar representanter från det allmänna, slutanvändarna, it-branschen och forskarsamhället och är en plattform för kontinuerlig strategisk dialog om tillgänglighet till och användbarhet av it.

Erik Borälv på VINNOVA ny ordförande i regeringens Användningsforum

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Publicerad: : 2014-02-18

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Nationella påverkansplattformar för ökat svenskt deltagande i Horisont 2020

Publicerad: : 2014-02-13

Den nationella EU-samordningsfunktionen har lanserat en ny utlysning för att öka det svenska deltagande i Horisont 2020. Utlysningen vänder sig till konsortier av svenska forsknings- och innovationsaktörer som vill utveckla nationella påverkansplattformar för att påverka inriktningen på kommande arbetsprogram i Horisont 2020.

Nationella påverkansplattformar för ökat svenskt deltagande i Horisont 2020

Prenumerera på VINNOVAs nyhetsbrev

Publicerad: : 2014-02-06

I dag ges första numret ut av vårt digitala nyhetsbrev ”Aktuellt från VINNOVA", som innehåller matnyttig information för alla som vill veta mer om vår verksamhet.

Prenumerera på VINNOVAs nyhetsbrev

Första utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2014-01-31

Nu har de första fyra utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram öppnat - inom områdena processindustriell IT och automation, gruv och metallutvinning, metalliska material och lättvikt.

Första utlysningarna inom Strategiska innovationsprogram

Svensk lansering av Horisont 2020

Publicerad: : 2014-01-30

Den 1 januari startade EU:s omfattande satsning på forskning och innovation – Horisont 2020. Mitt under den djupa ekonomiska krisen har EU:s medlemsländer enats om att gemensamt lägga cirka 80 miljarder euro i det nya ramprogrammet vilket gör Horisont 2020 till världens största program för forskning och innovation. Den 29 januari arrangerade VINNOVA ett lanseringsevent i Stockholm.

Svensk lansering av Horisont 2020

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

Publicerad: : 2014-01-22

Nio projekt får nu stöd inom programmet ”Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention” för att bedriva forsknings och utveckling i samarbete med aktörer i Indien. VINNOVA och Vetenskapsrådet finansierar de svenska parterna i projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Svenskt-indiskt forskningssamarbete inom hälsa och prevention

VINNOVA fokuserar på ”Efterfrågan av Innovation”

Publicerad: : 2013-12-20

VINNOVAs arbete med innovationsupphandling med uppgift att tillhandahålla metod- och kompetensstöd för offentlig upphandling av innovation övergår till Konkurrensverket den 1 januari 2014.

VINNOVA fokuserar på ”Efterfrågan av Innovation”

Försök med elvägar för tunga fordon – första fasen klar

Publicerad: : 2013-12-20

Trafikverket, VINNOVA och Energimyndigheten samarbetar i ett projekt där ”leverantörer” ska utveckla, demonstrera och utvärdera elvägar. Nu är första fasen klar.

Försök med elvägar för tunga fordon – första fasen klar

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Publicerad: : 2013-12-19

18 universitet och högskolor får stöd av VINNOVA med sammanlagt 82 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att stärka sin samverkan med det omgivande samhället. Det handlar om stöd till olika typer av samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer.

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

Publicerad: : 2013-12-18

Nio projekt får nu stöd inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer för att bedriva forskning och utveckling i samarbete med aktörer i Kina. VINNOVA och Energimyndigheten finansierar projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor.

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Publicerad: : 2013-12-16

Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med sammanlagt 28 miljoner kronor genom VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet.

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Nya forsknings- och innovationsagendor

Publicerad: : 2013-12-11

Nu beviljas 14 nya projekt medel för att ta fram forsknings- och innovationsagendor. Akademi, industri, institut och offentliga aktörer står bakom dessa agendaprojekt som får runt 400 000 kronor var för att formulera strategier för ökad konkurrenskraft.

Nya forsknings- och innovationsagendor

Första utlysningarna av Horisont 2020

Publicerad: : 2013-12-11

Idag lanseras de första utlysningarna av Horisont 2020 – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och är en historiskt omfattande satsning på forskning och innovation med en total budget på runt 80 miljarder euro.

Första utlysningarna av Horisont 2020

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2013-12-05

Ytterligare åtta forskare får halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Publicerad: : 2013-12-02

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som VINNOVA nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Mottagare av två stora vårdpris utsedda

Publicerad: : 2013-11-28

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, och hans forskargrupp. IT i vården-priset går till Landstinget i Uppsala län för arbetet med att ge patienter tillgång till sin egen journal på nätet.

Mottagare av två stora vårdpris utsedda

Nationell portal för öppna data lanseras

Publicerad: : 2013-11-25

I VINNOVAs tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Det handlar bland annat om projekt som ska bidra till öppna språkresurser, till att information om alla svenska läkemedel görs tillgänglig och till att mätdata om buller, grundvatten, väder och miljö publiceras. I dag lanserar VINNOVA också en nationell portal för öppna data.

Nationell portal för öppna data lanseras

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning?

Publicerad: : 2013-11-25

Det avgörs i finalen av Forskar Grand Prix torsdagen den 5 december i Stockholm. Forskare från nio regioner tävlar om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på bara tre minuter.

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning?

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2013-11-21

Utveckling av ett förenklat biljettsystem i kollektivtrafiken, vatten- och energisnålt duschkoncept, app för val av telefonabonnemang och ett nytt digitalt betalningssystem vid prenumerationer. Det är några av de projekt som får finansiering genom programmet VINN NU, som riktar sig till nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Innovationspriset student till e-bok för barn om programmering

Publicerad: : 2013-11-21

Svenska innovationspriset gick i år till ABBs genombrott med en ultrasnabb brytare för högspänd likström, medan Innovationspriset Student gick till en e-bok som ger barn möjlighet att lära sig om programmering och kodning.

Innovationspriset student till e-bok för barn om programmering

Sveriges modernaste myndighet och Sveriges IT-kommun utsedda

Publicerad: : 2013-11-20

SMHI har utsetts till Sveriges modernaste myndighet och Karlstad till Sveriges IT-kommun. Sveapriset, som belönar den bästa innovationsidén inom e-hälsa, går till en interaktiv pekbok för vård och omsorg. VINNOVA är med i juryn för samtliga tre priser.

Sveriges modernaste myndighet och Sveriges IT-kommun utsedda

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss