Nyheter

Sverige testar elvägar i verklig miljö

Publicerad: : 2015-06-04

Två lösningar för elvägar ska testas i närheten av Arlanda och utanför Gävle på var sin teststräcka. Syftet är att få kunskap om hur elvägar fungerar och om tekniken kan användas i framtiden.

Sverige testar elvägar i verklig miljö

Pris för innovativt arbete i Västerås stad

Publicerad: : 2015-06-03

Mats Rundkvist och Maria Gill, Västerås stad, tilldelas i år priset Guldlänken som premierar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Pris för innovativt arbete i Västerås stad

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Publicerad: : 2015-05-21

För att förbättra lärandet i skolan behövs det innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. Vinnova finansierar nu uppstarten av fem testmiljöer med sammanlagt 15 miljoner kronor för att utveckla digitala verktyg och testa nya arbetssätt i skolan.

Digitalisering i skolan kan förbättra lärandet

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-05-12

Städer där invånarna kan resa fritt utan egen bil, nya metoder för att minska antalet alkoholrelaterade dödsolyckor i världen och lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet. Det är några av de 17 projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Över 160 miljoner till utmaningsdriven innovation

Sverige leder innovationsligan i EU

Publicerad: : 2015-05-07

I dag publicerade EU-kommissionen Innovation Union Scoreboard för 2015, där Sverige återigen hamnar på en förstaplats bland EU-länderna.

Sverige leder innovationsligan i EU

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

Publicerad: : 2015-04-30

Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats - och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet. Satsningen inleddes 2010 och har fram till och med 2014 omfattat 5,3 miljarder kronor.

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Publicerad: : 2015-04-21

Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

430 miljoner kronor för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

Publicerad: : 2015-04-10

Vinnova och Tillväxtverket satsar nu på ett nytt supportkontor där små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning för att söka medel från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Nytt supportkontor ska hjälpa företag att få medel från EU

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-04-09

Metoder för snabb, kostnadseffektiv renovering av miljonprogrammets fastighetsbestånd, innovationer för effektiv återanvändning av textilier och lösningar för förbättrad folkhälsa genom minskat saltintag. Det är några av de 36 projekt som får finansiering i initieringsfasen av Vinnovas program Utmaningsdriven innovation.

18 miljoner till utmaningsdriven innovation

SWElife stärks med området Personalised Medicine

Publicerad: : 2015-04-01

Vinnova stärker nu det strategiska innovationsprogrammet SWElife med 33 miljoner kronor för en satsning inom området Personalised Medicine med fokus på cancerbehandling.

SWElife stärks med området Personalised Medicine

Svenska start up-företag får nya möjligheter i Silicon Valley

Publicerad: : 2015-03-18

Företagarna och Vinnova inleder ett samarbete för att ge svenska innovativa start-up företag möjligheter att etablera sig och skapa affärsmöjligheter i Silicon Valley.

Svenska start up-företag får nya möjligheter i Silicon Valley

Vinnova satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Publicerad: : 2015-03-16

Vinnova satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Vinnova satsar 90 miljoner på innovationscheckar

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för Vinnova

Publicerad: : 2015-03-12

Regeringen har i dag beslutat att förlänga Charlotte Brogrens anställning som generaldirektör för Vinnova från och med den 1 september 2015 till den 31 augusti 2018.

Charlotte Brogren fortsätter som generaldirektör för Vinnova

Nu startar vi bloggen Mångfaldslabbet

Publicerad: : 2015-03-08

En innovativ mottagningsguide som reducerar vårdpersonalens arbetsbelastning och ökar möjligheterna till jämställd vård och behandling på akutmottagningar. En ny missbruksprofilering som gör att missbrukande kvinnor fångas upp och får hjälp tidigare. Det här är exempel på projekt som Vinnova stödjer i satsningen Mångfaldslabbet. Nu startar vi bloggen Mångfaldslabbet för att visa hur innovationer kan utvecklas med hjälpa av ett normkritiskt angreppssätt.

Nu startar vi bloggen Mångfaldslabbet

39 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Publicerad: : 2015-03-05

Nio projekt har beviljats medel inom utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa. Utlysningen gjordes gemensamt av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova.

39 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Nominera till Guldlänken

Publicerad: : 2015-02-12

Utmärkelsen Guldlänken lyfter årligen fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet. Nu kan du lämna in nomineringar.

Nominera till Guldlänken

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Publicerad: : 2015-01-27

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vinnova fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I en ny överenskommelse lägger parterna grunden för ett samarbete under de kommande tre åren.

Stärkt samarbete om innovation i offentlig verksamhet

Svenskt-finskt samarbete om tillverkningsindustrin

Publicerad: : 2015-01-22

Fem svensk-finska samverkansprojekt får nu finansiering för att öka kunskapen om de utmaningar som tillverkningsindustrin står inför i den globala konkurrensen.

Svenskt-finskt samarbete om tillverkningsindustrin

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker Silicon Valley

Publicerad: : 2015-01-19

I dag deltar Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i ”The Nordics and Silicon Valley – from Startup to Success” som Vinnova är med och arrangerar, där nya innovationer från nordiska start-up- bolag presenteras.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker Silicon Valley

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Publicerad: : 2015-01-14

Från och med i år samlar Vinnova stödet till innovation i små och medelstora företag i det nya programmet Innovationsprojekt i företag.

Nytt program för innovation i små och medelstora företag

Årets vinnare av Zennström Green Mentorship Award

Publicerad: : 2014-12-18

Vinnare av årets Zennström Green Mentorship Award går till startupföretaget Swedish Algae Factory. Priset stödjer entreprenörer inom miljöteknikområdet.

Årets vinnare av Zennström Green Mentorship Award

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Publicerad: : 2014-12-08

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av Vinnova inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerad: : 2014-12-08

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av Vinnova.

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Årets Global Award for Entrepreneurship Research

Publicerad: : 2014-12-04

Årets Global Award for Entrepreneurship Research gick till Shaker Zahra vid Carlson School of Management University of Minnesota. Priset belönar forskning som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap.

Årets Global Award for Entrepreneurship Research

Årets IT i vården-pris

Publicerad: : 2014-11-28

Stockholms läns sjukvårdsområde och onkologkliniken i Örebro vann årets It i vården-pris. Årets nytänkare blev sjuksköterskan Sue Harden.

Årets IT i vården-pris

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss