Nyheter

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2015-12-16

Ytterligare 18 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Svensk storsatsning för framtida biologiska läkemedel

Publicerad: : 2015-12-11

Vinnova och Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt forskningsprogram om proteiner. Syftet är att Sverige ska bli ett ledande land inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Svensk storsatsning för framtida biologiska läkemedel

Nya ledamöter i Vinnovas styrelse utsedda

Publicerad: : 2015-12-10

Regeringen har i dag utsett länsrådet Staffan Larsson och rådgivaren Sara Öhrvall till nya ledamöter i Vinnovas styrelse.

Nya ledamöter i Vinnovas styrelse utsedda

Från mobil röntgenutrustning till uppkopplade mjölkkor

Publicerad: : 2015-12-10

En högeffektiv röntgenkälla som genom minskad storlek gör röntgenutrustning mer mobil, ny teknik som revolutionerar musikläggning av mobilfilm och den uppkopplade kon som kan öka mjölkproduktionen. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Från mobil röntgenutrustning till uppkopplade mjölkkor

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Publicerad: : 2015-12-08

Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

21 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Sök affärsutvecklingsprogram i Silicon Valley

Publicerad: : 2015-12-03

Affärsutvecklingsprogrammet TechINCubator som vänder sig till unga teknikbolag är nu öppet för ansökningar

Sök affärsutvecklingsprogram i Silicon Valley

Årets innovationstalanger utsedda

Publicerad: : 2015-12-01

Hållbarhet, mångfald och nytänkande har varit en röd tråd för årets innovationstalanger. Vinnarna visar bredden på vad en innovatör är idag. Utmärkelsen delades ut av en namnkunnig jury på Veckans Affärers Framtidsdag den 1 december.

Årets innovationstalanger utsedda

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Publicerad: : 2015-11-27

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje.

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Publicerad: : 2015-11-25

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör. Utmärkelsen Innovationstalangerna delas ut på Veckans Affärers Framtidsdag den 1 december i närvaro av en namnkunnig jury.

Prins Daniel och innovationsministern delar ut ny utmärkelse för innovationstalanger den 1 december

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Publicerad: : 2015-11-20

Läs om projekt som får finansiering genom Vinnovs satsning Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända.

Innovation ska ge snabbare etablering av nyanlända

Ansök till Born Global

Publicerad: : 2015-11-19

Born Global är ett accelerator-program för svenska startups med ambitionen att växa på en internationell marknad. Programmet drivs av Chalmers Tekniska Högskola och finansieras av Vinnova och Almi.

Ansök till Born Global

Svensk satsning på utmaningsdriven innovation får internationelllt pris

Publicerad: : 2015-11-18

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation kom på andra plats i den prestigefyllda tävlingen European Public Sector Award. 266 bidrag från olika länder konkurrerade om utmärkelsen. Satsningen har lett till konkreta resultat i form av nya lösningar som möter våra stora samhällsutmaningar.

Svensk satsning på utmaningsdriven innovation får internationelllt pris

OECD föreslår förändringar i Sveriges innovationspolitik

Publicerad: : 2015-11-17

OECD har gjort en ny översyn av Sveriges innovationspolitik. Generaldirektör Charlotte Brogren kommenterar slutsatserna.

OECD föreslår förändringar i Sveriges innovationspolitik

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-11-12

Nya metoder som minskar risken för smittspridning i livsmedel, lösningar för biologisk mångfald i städer och storskaligt test av kretsloppsbaserad produktion för att ta tillvara spillvärme. Det är några av de tio projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Närmare 80 miljoner till utmaningsdriven innovation

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Publicerad: : 2015-11-05

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Publicerad: : 2015-11-04

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerad: : 2015-11-02

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-10-28

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Publicerad: : 2015-10-28

Vinnova gör en ny satsning för att underlätta för personer som arbetar med forskning och utveckling att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Ökat utbyte mellan olika samhällssektorer är viktigt för att kunna möta framtidens samhällsutmaningar.

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Stärk Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin

Publicerad: : 2015-10-26

Läs om våra förslag till regeringen inför den forskningspolitiska propositionen, för att stärka Sverige som innovationsland

Stärk Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Publicerad: : 2015-10-23

Vinnova har tillsammans med fem andra myndigheter lämnat ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Första nätverksmötet för Sveriges ordförandeskap i EUREKA

Publicerad: : 2015-10-20

I juli i år tog Sverige över ordförandeskapsklubban i EUREKA, ett internationellt samarbetsnätverk med målet att främja industriellt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan länder både inom och utanför EU. Den 20-22 oktober samlas drygt 30 medlemsländer i Göteborg för det första nätverksmötet under det svenska ordförandeskapet.

Första nätverksmötet för Sveriges ordförandeskap i EUREKA

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerad: : 2015-10-08

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor, nya koncept för produktion av flytande biogas och förbättrad användning av automater för att skicka och ta emot paket. Det är några av de projekt som nu får finansiering av Vinnova inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Internationellt erkännande till satsning på utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-10-07

Vinnova:s program Utmaningsdriven innovation är en av tre finalister för initiativ på europisk och nationell nivå till det prestigefyllda priset European Public Sector Award.

Internationellt erkännande till satsning på utmaningsdriven innovation

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Publicerad: : 2015-10-06

Nu har Vinnova beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss