Nyheter

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Publicerad: : 2015-11-05

Nu satsar Vinnova på två nya projekt som ska lägga grund för framtidens vårdinformationssystem, för att främja effektivitet och innovation i vården med patienten i centrum. Satsningen är en del av regeringsuppdraget digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Satsning på framtidens informationssystem i vården

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Publicerad: : 2015-11-04

I en ny satsning ger Vinnova nu stöd till planering av idéslussar i elva olika kommuner, för att idéer från medarbetare ska tas tillvara och leda till innovativa lösningar i kommunala verksamheter.

Idéer från medarbetare ska göra kommuner mer innovativa

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Publicerad: : 2015-11-02

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. Nu redovisas resultatet av den första piloten.

Testpilot för att värdera lärosätenas samverkan

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-10-28

Automatiserade bygglovsprocesser, koncept för att minska digitalt utanförskap och innovationer för klimatneutral industriproduktion. Det är några av de 31 nya projekt som får finansiering med sammanlagt 16 miljoner kronor av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Finansiering av 31 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Publicerad: : 2015-10-28

Vinnova gör en ny satsning för att underlätta för personer som arbetar med forskning och utveckling att röra sig mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Ökat utbyte mellan olika samhällssektorer är viktigt för att kunna möta framtidens samhällsutmaningar.

Ny satsning ska öka personrörligheten inom forskning och utveckling

Stärk Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin

Publicerad: : 2015-10-26

Läs om våra förslag till regeringen inför den forskningspolitiska propositionen, för att stärka Sverige som innovationsland

Stärk Sveriges attraktionskraft i den globala kunskapsekonomin

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Publicerad: : 2015-10-23

Vinnova har tillsammans med fem andra myndigheter lämnat ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Så blir svensk forskning och innovation världsledande

Första nätverksmötet för Sveriges ordförandeskap i EUREKA

Publicerad: : 2015-10-20

I juli i år tog Sverige över ordförandeskapsklubban i EUREKA, ett internationellt samarbetsnätverk med målet att främja industriellt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan länder både inom och utanför EU. Den 20-22 oktober samlas drygt 30 medlemsländer i Göteborg för det första nätverksmötet under det svenska ordförandeskapet.

Första nätverksmötet för Sveriges ordförandeskap i EUREKA

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Publicerad: : 2015-10-08

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor, nya koncept för produktion av flytande biogas och förbättrad användning av automater för att skicka och ta emot paket. Det är några av de projekt som nu får finansiering av Vinnova inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Internationellt erkännande till satsning på utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2015-10-07

Vinnova:s program Utmaningsdriven innovation är en av tre finalister för initiativ på europisk och nationell nivå till det prestigefyllda priset European Public Sector Award.

Internationellt erkännande till satsning på utmaningsdriven innovation

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Publicerad: : 2015-10-06

Nu har Vinnova beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vinnova ger stöd till företagsinkubation

Jämställd narkotikaspaning ska öka polisens effektivitet

Publicerad: : 2015-10-05

Sju fullskaliga projekt och tio förstudier får nu finansiering genom Vinnovas utlysning Mångfaldslabbet. Ett av projekten handlar om att Polisen i Stockholm ska utveckla en mer jämställd missbrukarprofilering inom narkotikaspaning.

Jämställd narkotikaspaning ska öka polisens effektivitet

Stöd till experimenterande ska ge fler innovatörer

Publicerad: : 2015-10-05

Vinnova ger nu stöd till 25 projekt som ska främja problemlösande och innovation genom organiserat experimenterande i den så kallade makerrörelsen.

Stöd till experimenterande ska ge fler innovatörer

Tävla i Quality Innovation of the Year 2015

Publicerad: : 2015-10-05

Har du eller din organisation presenterat en innovation som tydligt påvisar ökad kvalitet för kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället? Då ska du söka utmärkelsen Quality Innovation of the Year 2015. Sista ansökningsdag är 16 oktober.

Tävla i Quality Innovation of the Year 2015

Bra start för Sverige i Horisont 2020

Publicerad: : 2015-09-23

Svenska organisationer har hittills beviljats drygt 260 miljoner euro inom Horisont 2020, vilket placerar Sverige på en åttondeplats bland alla deltagande länder.

Bra start för Sverige i Horisont 2020

Sverige på tredjeplats i global innovationsrankning

Publicerad: : 2015-09-17

Sveriges innovationsförmåga ligger på tredjeplats i World Intellectual Property Organisations årliga mätning av globalt Innovationsindex.

Sverige på tredjeplats i global innovationsrankning

Ny satsning på innovation ska ge säkrare flyktvägar

Publicerad: : 2015-09-10

Vinnova gör en ny satsning på social innovation med inriktning mot integration av nyanlända och säkrare vägar för människor på flykt.

Ny satsning på innovation ska ge säkrare flyktvägar

Satsning på digitalisering av industrin

Publicerad: : 2015-09-03

Vinnova får i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att främja en digitaliserad svensk industri, som ska stärka innovations- och konkurrenskraft.

Satsning på digitalisering av industrin

Enhetschef till Hälsa

Publicerad: : 2015-09-01

Vi söker en chef som vill medverka i ledningen av Vinnovas arbete inom området hälsa. Vår målsättning är att bidra till ett attraktivt ekosystem där offentlig verksamhet, näringsliv och akademin samverkar för att möta globala hälsobehov och för att stärka Sveriges innovationskraft.

Enhetschef till Hälsa

Ny utmärkelse för innovationstalanger

Publicerad: : 2015-09-01

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova uppmärksammar samtidens innovatörer genom den nya utmärkelsen Innovationstalangerna. Satsningen görs tillsammans med Veckans Affärer. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram Sverige som innovationsland och uppdatera bilden av samtidens innovatör.

Ny utmärkelse för innovationstalanger

Första stipendiaterna klara i Vinnovas fellowship-program i Silicon Valley

Publicerad: : 2015-08-27

Bland över 40 kvalificerade sökande har Vinnova nu utsett de två första stipendiaterna i fellowship-programmet i Silicon Valley.

Första stipendiaterna klara i Vinnovas fellowship-program i Silicon Valley

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk för industriell forskning och innovation

Publicerad: : 2015-06-30

Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EUREKA, som är ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära industriell forskning, teknisk utveckling och innovation. Vinnova är svensk samordnare och ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk för industriell forskning och innovation

Från eldriven båt till mobil industrirobot

Publicerad: : 2015-06-17

En eldriven bärplansbåt, utveckling av mobil industrirobot för tillverkning av små serier och ett digitalt verktyg som ger husägare möjlighet att bygga om och renovera virtuellt i 3D. Det är några av de 113 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Från eldriven båt till mobil industrirobot

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerad: : 2015-06-15

Ytterligare 17 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Lediga rum hos äldre ska ge bostäder till unga

Publicerad: : 2015-06-09

Minskad bostadsbrist genom matchning mellan seniorer och unga, budgetering i stadsplaneringen för barns rätt till lek och utveckling och förbättrad SFI-undervisning med hjälp av datorspel. Det är några av de projekt som får stöd genom Vinnovas nya satsning på social innovation.

Lediga rum hos äldre ska ge bostäder till unga

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss