Nyheter

Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje

Publicerad: : 2013-01-31

Den 4 februari invigs SP Process Development i Södertälje. Verksamheten ska bidra till att lösa komplexa samhällsproblem inom miljö, sjukvård och energi. Det nya institutetet har kommit till efter en förstudie som Vinnova finansierat.

Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje

Innovationskraft Sverige fortsätter

Publicerad: : 2013-01-30

Under 2013 fortsätter IVA-projektet Innovationskraft Sverige genomföra regionala konferenser runt om i landet. Syftet är att är att bidra till att innovationsstrategierna på nationell och regional nivå leder till handling.

Innovationskraft Sverige fortsätter

Svenska forskare missar viktiga samarbeten

Publicerad: : 2013-01-28

Svenska forskare missar att samarbeta med viktiga nya forskningsländer som Sydkorea och Singapore. Nu behöver både lärosäten, forskare och politiker anstränga sig för att vi ska hänga med i utvecklingen och samarbeta med de mest intressanta parterna i världen. Det är en slutsats i en kommande rapport från Vinnova.

Svenska forskare missar viktiga samarbeten

BSR Innovation Express – transnationell utlysning för internationalisering av SMF

Publicerad: : 2013-01-25

BSR Innovation Express är en transnationell utlysning som stödjer internationalisering av SMF genom klusterinitiativ och företagsnätverk. Utlysningen öppnar den 2 februari och finansieras av ett antal nationella myndigheter och ministerier runt Östersjön.

BSR Innovation Express – transnationell utlysning för internationalisering av SMF

Ny satsning på Produktionslyftet

Publicerad: : 2013-01-23

Produktionslyftet skapar ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige. En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag. Produktionslyftet får därför Vinnovas fortsatta förtroende med 25 miljoner kronor under 2013-2014.

Ny satsning på Produktionslyftet

Ny seminarieserie om design för bättre hälsa

Publicerad: : 2013-01-21

Under våren kommer Vinnova, i samarbete med SKL, Innovationsrådet och SVID, att anordna en serie lunchseminarier om design i offentlig sektor. Fokus kommer att ligga vård och omsorg, men samtliga teman har relevans för all offentligt finansierad verksamhet.

Ny seminarieserie om design för bättre hälsa

Ny utlysning av Internationell samverkan för miljöinnovationer

Publicerad: : 2013-01-18

Vinnova och MOST i Kina har kommit överens om att lansera en gemensam utlysning inom ramen för programmet ”Internationell Samverkan för Miljöinnovationer” för samarbete inom klimat, energi, miljö, transport och IKT.

Ny utlysning av Internationell samverkan för miljöinnovationer

Peter Örn – programrådsordförande för Utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2013-01-18

Peter Örn, som tidigare lett delegationen för hållbara städer, har skrivit på som programrådsordförande för Utmaningsdriven Innovation. I programmet Utmaningsdriven innovation vill man vända samhällsutmaningar till tillväxtmöjligheter.

Peter Örn – programrådsordförande för Utmaningsdriven innovation

Riksfinalen i Forskar Grand Prix sänds i Kunskapskanalen den 18 januari

Publicerad: : 2013-01-17

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? I december avgjordes riksfinalen i Forskar Grand Prix 2012. Nio forskare tävlade om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på bara tre minuter. Riksfinalen sänds nu i Kunskapskanalen den 18 januari.

Riksfinalen i Forskar Grand Prix sänds i Kunskapskanalen den 18 januari

Ny stöttning ska säkra Vasas framtid

Publicerad: : 2012-12-19

Regalskeppet Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Vinnova, Formas och Vetenskapsrådet har gått in med sex miljoner kronor till forskning som ska resultera i den bästa lösningen.

Ny stöttning ska säkra Vasas framtid

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

Publicerad: : 2012-12-19

Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Formas och Vinnova finanserar tillsammans med projektens intressenter de svenska deltagarna med drygt 21 miljoner kronor och projektens intressenter bidrar med ytterligare cirka 6,5 miljoner.

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

Första versionen av Öppnadata.se lanserad

Publicerad: : 2012-12-17

Öppnadata.se ska förmedla data som gjorts tillgänglig för att kunna återanvändas. Plattformen har nu lansrats som en betaversion. Det innebär att plattformen inte är klar utan kommer att utvecklas vidare.

Första versionen av Öppnadata.se lanserad

33 projekt finansieras från programmet internationella miljöinnovationer

Publicerad: : 2012-12-13

Intresset för Vinnovas nya program för internationella miljöinnovationer är stort och 33 projekt har beviljats medel för samarbete med Brasilien och Kina. EU-kommissionen har också valt att uppmärksamma programmet i sitt senaste nyhetsbrev för Eco-innovation Action Plan.

33 projekt finansieras från programmet internationella miljöinnovationer

Dacke bäst i Sverige på att förklara sin forskning

Publicerad: : 2012-12-05

Marie Dacke, forskare i sinnesbiologi vid Lunds universitet vann den första finalen av Forskar Grand Prix – den nationella tävlingen i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning. Hon utsågs till vinnare av en expertjury och publiken i går kväll.

Dacke bäst i Sverige på att förklara sin forskning

Vinnova analyserar trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv

Publicerad: : 2012-12-04

Vinnova bedriver ett arbete att ta fram analysrapporter inom olika sektorer för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv. Nu finns en sammanställning över utgivna och kommande rapporter.

Vinnova analyserar trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja

Publicerad: : 2012-12-03

Framtidens stora samhällsutmaningar kommer att kräva innovationer inom livsmedelsområdet, vilka kan lägga grunden för långsiktig och hållbar tillväxt och ge nya affärsmöjligheter.

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Publicerad: : 2012-11-30

I utlysningen ”Öppna datakällor 2” finansierar Vinnova 17 projekt på totalt nio miljoner för att ta fram skalbara lösningar för att öppna upp stora mängder datakällor. Det kommer bland annat att skapa mer tillgänglig miljödata, finansiell data, data för bättre vård och omsorg samt data från företag.

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Spetsanvändare nyckel till nya innovationer

Publicerad: : 2012-11-30

I Vinnovas utlysning ”Öppna innovation och spetsanvändare” engagerar man nu spetsanvändare för att skapa innovationer inom stroke-vård, skidvallning och återanvändning av förpackningar inom kosmetik.

Spetsanvändare nyckel till nya innovationer

Allt du vill veta om utlysningen Utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2012-11-29

På onsdag 5 december ordnar Vinnova en informationsträff i Stockholm om den nya utlysningen Utmaningsdriven innovation. Vinnovas kontaktpersoner finns på plats.

Allt du vill veta om utlysningen Utmaningsdriven innovation

Vinnova lanserar temasidor om innovationsupphandling

Publicerad: : 2012-11-27

Vinnova har beviljats pengar av regeringen för att bygga upp och driva en kompetenskraftsamling för innovationsupphandling i Sverige. En del i detta arbete är nya temasidor med information om vad begreppet innovationsupphandling innebär, vilka som arbetar med detta och vilken finansiering Vinnova kan erbjuda inom området.

Vinnova lanserar temasidor om innovationsupphandling

Första finalen i forskarnas eget Grand Prix

Publicerad: : 2012-11-27

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Den 4 december utses vinnaren i den nationella finalen av Forskar Grand Prix. Forskare från nio orter i Sverige tävlar om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på bara tre minuter.

Första finalen i forskarnas eget Grand Prix

OECD: Sverige är bra på innovation men utmaningarna är stora

Publicerad: : 2012-11-23

OECD har gjort en översyn av den svenska innovationspolitiken och konstaterar att Sverige är en av världens främsta innovationsnationer. De identifierar också ett antal områden där innovationspolitikens fokus bör ligga för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

OECD: Sverige är bra på innovation men utmaningarna är stora

Athenapriset går till Göteborgsforskare för metod som räddar för tidigt födda från att bli blinda

Publicerad: : 2012-11-22

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år professor Ann Hellström ögonkliniken för barn, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, och hennes forskargrupp. Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma torsdagen den 29 november. Prisutdelare är Ingvar Carlsson, tidigare statsminister.

Athenapriset går till Göteborgsforskare för metod som räddar för tidigt födda från att bli blinda

Internationellt pris till Tekniska museet för 100 innovationer

Publicerad: : 2012-11-16

Tekniska museet och PS tilldelades igår kväll ett silver för ”Best Cultural Event” på den prestigefyllda galan European Best Event Awards i Milano. Bidraget 100 innovationer som Vinnova varit med och finansiera är Tekniska museets största egenproducerade utställning någonsin, ett komplext projekt med många tekniska och designsmarta lösningar.

Internationellt pris till Tekniska museet för 100 innovationer

Debatt: Forskare väljer bort viktiga frågor för att lättare bli publicerade

Publicerad: : 2012-11-15

"Regeringens forskningspolitik leder till att forskare ändrar sitt arbete. Risken är att forskarsamhället blir mer inåtvänt." Det skriver Vinnovas GD Charlotte Brogren tillsammans med andra ledande svenska forskningsfinansiärer inom ramen för IVA:s Agenda för forskning.

Debatt: Forskare väljer bort viktiga frågor för att lättare bli publicerade

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss