Nyheter

Nytt samarbete mellan VINNOVA och SKL

Publicerad: : 2012-05-08

VINNOVA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inleder ett långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stimulera innovation och förnyelse inom kommuner, landsting och regioner.

Nytt samarbete mellan VINNOVA och SKL

Forskning - till vilken nytta?

Publicerad: : 2012-05-07

Ska svensk forskning enbart vara en angelägenhet för universiteten eller ska den också komma till nytta för samhället i form av innovationer och växande företag? Dessa frågor tas upp i en intervjubok som lanseras vid ett evenemang i Stockholm 7 juni.

Forskning - till vilken nytta?

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Publicerad: : 2012-05-04

VINNOVA och Stiftelsen IMIT har ställt samman en bok om innovationsledning och kreativitet i svenska företag. Boken lanseras nu vid två seminarier, ett i Göteborg den 16 maj och ett i Stockholm den 23 maj. Boken ska ge kunskap och inspiration åt chefer, ledare och medarbetare med intresse för kreativitet och innovation.

Innovationsledning och kreativitet i svenska företag

Ny satsning på strategiska innovationsområden

Publicerad: : 2012-04-27

VINNOVA sjösätter på regeringens uppdrag en pilotsatsning med strategiska innovationsområden. Satsningen behövs för att möte den globala konkurrensen. Beskedet kommer i en debattartikel av näringsminister Annie Lööf och VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren i Dagens Industri.

Ny satsning på strategiska innovationsområden

Webbutvecklare sökes till 24 Hour Business Camp

Publicerad: : 2012-04-25

24 Hour Business Camp äger rum 10-12 juni 2012 på Yasuragi Hasseludden. 100 deltagare kommer jobba i lag med att under 24 timmar ta fram nya webbtjänster. Du kan ansöka senast 11 maj om att vara med.

Webbutvecklare sökes till 24 Hour Business Camp

Ny utlysning inom inbyggda system - ARTEMIS

Publicerad: : 2012-04-25

ARTEMIS är ett offentligt-privat partnerskap för forskning inom inbyggda system på europeisk nivå. Utlysningen för 2012 är nu öppen med en budget på 134 miljoner euro.

Ny utlysning inom inbyggda system - ARTEMIS

260 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Publicerad: : 2012-04-19

Bred och långsiktig forskning inom området barns och ungdomars psykiska hälsa ska bland annat studera metoder för att förebygga psykisk ohälsa i förskola och skola, hjärnans tidiga utveckling och specifika problem som till exempel autism. Satsningen är ett samarbete mellan FAS, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

260 miljoner till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Tävling om bästa vård-appen avgjord

Publicerad: : 2012-04-19

VINNOVAs och Vitalis tävling om att ta fram en app som kan bidra till bättre vård är avgjord. Vinnarlaget tog fram en app som gör det enkelt att hålla koll på egna läkemedel.

Tävling om bästa vård-appen avgjord

VINNOVA får uppdrag inom innovationsupphandling

Publicerad: : 2012-04-19

Regeringen har idag 19 april fattat beslut om att ge nya uppdrag till Trafikverket, Energimyndigheten och VINNOVA att arbeta med innovationsupphandling. De nya uppdragen kompletterar regeringens tidigare satsning där VINNOVA har huvudansvaret för en kompetenskraftsamling.

VINNOVA får uppdrag inom innovationsupphandling

Tågturné ska förverkliga ungas idéer

Publicerad: : 2012-04-19

Fredagen den 20 april åker de båda myndigheterna VINNOVA och Tillväxtverkets gemensamma program Ungas Innovationskraft ut på turnén Ungas Idétåg. Målet är att fler unga ska förverkliga sina idéer. Totalt besöker turnén 13 orter.

Tågturné ska förverkliga ungas idéer

Innovationskraft Sverige ska lyfta innovationsarbetet

Publicerad: : 2012-04-18

Projektet ”Innovationskraft Sverige” ska följa upp det arbete som gjordes inom "Innovation för tillväxt" och bidra till en långsiktig svensk innovationspolitik. Projektet leds av IVA och VINNOVA är huvudpartner tillsammans med SKL och Tillväxtverket.

Innovationskraft Sverige ska lyfta innovationsarbetet

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2012-04-12

Finansieringen via VINN NU omfattar elva företag som bland annat arbetar med bränslesnålt sportflyg, cancerdiagnostik och modernisering av varuautomater. VINN NU riktar sig till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings-och utvecklingsresultat.

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Debattartikel: Jakt på citat skadar forskningen

Publicerad: : 2012-04-10

Det svenska systemet för forskningsfinansiering uppmuntrar forskare att jaga citeringar istället för att anta stora samhällsutmaningar. Det skriver styrgruppen för projektet Agenda för forskning i en debattartikel. VINNOVAs generaldirektör ingår i styrgruppen.

Debattartikel: Jakt på citat skadar forskningen

Nya samarbetspartners till projekt om multifunktionella kök

Publicerad: : 2012-04-05

Två nya samarbetspartners från Finland och Danmark har knutits till köksprojektet Comfort in Living, som fokuserar på multifunktionella kök för äldre. Projektet ingår i BSR STARS, ett program för hela Östersjöregionen inom innovation, kluster samt SMF-nätverk.

Nya samarbetspartners till projekt om multifunktionella kök

VINNOVA satsar 68 miljoner på 63 innovativa projekt

Publicerad: : 2012-04-03

Sammanlagt får 63 små och medelstora företag dela på 68 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar genom programmet Forska&Väx. Bland projekten som VINNOVA stödjer finns underhållsfria pelletspannor, biogasdriven elkraftsförsörjning i Indien och en behandlingsmetod som ger ryggmärgskadade nytt hopp i form av ett implantat som guidar nerver.

VINNOVA satsar 68 miljoner på 63 innovativa projekt

Startskott för nominering till Athenapriset

Publicerad: : 2012-04-03

Föreslå kandidater till Athenapriset, Sveriges största pris till klinisk forskning. Nomineringstiden startar onsdagen den 4 april och pågår till den 17 juni.

Startskott för nominering till Athenapriset

Ungas Idétåg besöker 12 städer

Publicerad: : 2012-03-26

Mellan 20 april och 11 maj reser Ungas Idétåg genom hela Sverige. Tåget ingår i satsningen Ungas Innovationskraft och besöker 12 städer från söder till norr med heldagsstopp.

Ungas Idétåg besöker 12 städer

Lämna synpunkter om öppen data

Publicerad: : 2012-03-26

VINNOVA vill underlätta för olika aktörer att skapa innovationer genom att fler datakällor görs tillgängliga. Vi tar emot synpunkter senast 30 mars på hur VINNOVA kan stödja öppen data.

Lämna synpunkter om öppen data

51 miljoner euro till Östergötlands län

Publicerad: : 2012-03-26

20 företag, institut och universitet har hittills fått 51 miljoner euro i forskningsfinansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Mest framgångsrika i länet är Linköpings universitet, SAAB AB samt Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska institut.

51 miljoner euro till Östergötlands län

Experter på innovation och genus träffas på Näringsdepartementet

Publicerad: : 2012-03-21

VINNOVA är med och arrangerar dialogmötet ”Ökad innovationskraft – möjligheter bortom normen” den 28 mars. På mötet träffas 60 experter inom innovation och genus för att diskutera hur Sverige kan öka den nationella innovationskraften genom att ta till vara på resurser bortom normen och vidga synen på innovation.

Experter på innovation och genus träffas på Näringsdepartementet

Nytt program banar väg för miljövänligt boende

Publicerad: : 2012-03-20

För att öka produktiviteten, minska miljöbelastningarna och skapa en mer hållbar byggd miljö har VINNOVA och samhällsbyggnadssektorn tillsammans startat programmet Bygginnovationen. Ansökningar behandlas löpande.

Nytt program banar väg för miljövänligt boende

Sverige fortsatt starkt i FP7 - Ny lägesrapport om det svenska deltagandet

Publicerad: : 2012-03-19

Den senaste statistiken från EU-kommissionen visar att svenskar medverkar i mer än en fjärdedel av alla samverkansprojekt inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. VINNOVAs nya lägesrapport ger en utförlig redogörelse över svenska aktörers deltagande i ramprogrammet.

Sverige fortsatt starkt i FP7 - Ny lägesrapport om det svenska deltagandet

Samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Publicerad: : 2012-03-15

VINNOVA och Swedish Incubators & Science Parks bjuder in svenska företag att ansöka i Sweden-Brazil Business Bridge.

Samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Hälsinglands sparbank får finansvärldens jämställdhetspris

Publicerad: : 2012-03-15

Finansförbundets och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations jämställdhetspris 2011 har delats ut till ett VINNOVA-finansierat projekt. Hälsinglands Sparbank får priset för projektet "Gen(us)vägar", en kombination av praktiskt jämställdhetsarbete och genusforskning.

Hälsinglands sparbank får finansvärldens jämställdhetspris

Vart går pengarna? Se utställningen om EU:s budget

Publicerad: : 2012-03-09

Sverige bidrar årligen med omkring 30 miljarder kronor till EU:s budget. Vart tar pengarna vägen? VINNOVA medverkar i utställningen i Europahuset i Stockholm och fokus under våren är forskning och innovation.

Vart går pengarna? Se utställningen om EU:s budget

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss