Nyheter

Sju beviljade skisser om hållbara städer

Publicerad: : 2013-02-28

Vinnova har beslutat tillstyrka sju skisser i utlysningen "Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer". De sökande organisationerna erbjuds nu gå vidare till fullständig ansökan.

Sju beviljade skisser om hållbara städer

Vinnova får viktig roll i Sveriges mineralstrategi

Publicerad: : 2013-02-22

Vinnova får i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet genomföra en ämnesöversikt över gruv- och mineralforskningsområdet och att identifiera Sveriges styrkeområden och utmaningar inom gruv- och mineralforskningen.

Vinnova får viktig roll i Sveriges mineralstrategi

Satsning på strategiska innovationsområden

Publicerad: : 2013-02-21

I går beslutade riksdagen om forsknings- och innovationspropolitiken för de kommande fyra åren. Ett av inslagen är en satsning på strategiska innovationsområden. Vinnova får tillsammans med Energimyndigheten och forskningsrådet Formas i uppdrag att ansvara för programmen.

Satsning på strategiska innovationsområden

Foto: Alf Kronvall/Vinnova

Foto: Alf Kronvall/Vinnova

Brittisk toppolitiker på besök hos Vinnova

Publicerad: : 2013-02-19

I dag besökte Ed Miliband, partiledare för brittiska Labour, Vinnova tillsammans med medlemmar ur sitt skuggkabinett.

Brittisk toppolitiker på besök hos Vinnova

Ökad satsning på forskning och innovation efter att EU:s statschefer enats om budget

Publicerad: : 2013-02-12

EU:s budget för resten av detta årtionde är snart klar om EU:s statschefer får som de vill. Den kommer troligen att landa på totalt 960 miljarder euro, motsvarande 1% av BNI vilket är en avsevärd minskning från EU-kommissionens ursprungliga förslag på omkring 1080 miljarder euro. Nu är det bara upp till Europaparlamentet att säga sitt.

Ökad satsning på forskning och innovation efter att EU:s statschefer enats om budget

Joint Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention

Publicerad: : 2013-02-11

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention är ett samarbetsprogram mellan Indien och Sverige med inriktning på innovationer inom hälsa. Programmet vänder sig till sökande med konstellationer av forskning/företag från både indisk och svensk sida. Projekten ska tydlig främja både forskning och industri samt bidra till ökad hälsa och/eller sjukdomsprevention.

Joint Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention

Vinnova ny medfinansiär av prestigefyllt forskarpris

Publicerad: : 2013-02-06

Vinnova är ny medfinansiär av det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research. I år tilldelas priset Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, som bland annat visat att universitetsmiljöer är nödvändiga men inte tillräckliga för att förklara teknikbaserad ekonomisk tillväxt.

Vinnova ny medfinansiär av prestigefyllt forskarpris

Vinnova träffar ledningar för universitet och högskolor

Publicerad: : 2013-02-05

Tisdag den 5 februari träffar Vinnova ledningarna för Sveriges universitet och högskolor för att diskutera hur myndigheten kan stödja lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.

Vinnova träffar ledningar för universitet och högskolor

Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje

Publicerad: : 2013-01-31

Den 4 februari invigs SP Process Development i Södertälje. Verksamheten ska bidra till att lösa komplexa samhällsproblem inom miljö, sjukvård och energi. Det nya institutetet har kommit till efter en förstudie som Vinnova finansierat.

Nytt industriforskningsinstitut i Södertälje

Innovationskraft Sverige fortsätter

Publicerad: : 2013-01-30

Under 2013 fortsätter IVA-projektet Innovationskraft Sverige genomföra regionala konferenser runt om i landet. Syftet är att är att bidra till att innovationsstrategierna på nationell och regional nivå leder till handling.

Innovationskraft Sverige fortsätter

Svenska forskare missar viktiga samarbeten

Publicerad: : 2013-01-28

Svenska forskare missar att samarbeta med viktiga nya forskningsländer som Sydkorea och Singapore. Nu behöver både lärosäten, forskare och politiker anstränga sig för att vi ska hänga med i utvecklingen och samarbeta med de mest intressanta parterna i världen. Det är en slutsats i en kommande rapport från Vinnova.

Svenska forskare missar viktiga samarbeten

BSR Innovation Express – transnationell utlysning för internationalisering av SMF

Publicerad: : 2013-01-25

BSR Innovation Express är en transnationell utlysning som stödjer internationalisering av SMF genom klusterinitiativ och företagsnätverk. Utlysningen öppnar den 2 februari och finansieras av ett antal nationella myndigheter och ministerier runt Östersjön.

BSR Innovation Express – transnationell utlysning för internationalisering av SMF

Ny satsning på Produktionslyftet

Publicerad: : 2013-01-23

Produktionslyftet skapar ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige. En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag. Produktionslyftet får därför Vinnovas fortsatta förtroende med 25 miljoner kronor under 2013-2014.

Ny satsning på Produktionslyftet

Ny seminarieserie om design för bättre hälsa

Publicerad: : 2013-01-21

Under våren kommer Vinnova, i samarbete med SKL, Innovationsrådet och SVID, att anordna en serie lunchseminarier om design i offentlig sektor. Fokus kommer att ligga vård och omsorg, men samtliga teman har relevans för all offentligt finansierad verksamhet.

Ny seminarieserie om design för bättre hälsa

Ny utlysning av Internationell samverkan för miljöinnovationer

Publicerad: : 2013-01-18

Vinnova och MOST i Kina har kommit överens om att lansera en gemensam utlysning inom ramen för programmet ”Internationell Samverkan för Miljöinnovationer” för samarbete inom klimat, energi, miljö, transport och IKT.

Ny utlysning av Internationell samverkan för miljöinnovationer

Peter Örn – programrådsordförande för Utmaningsdriven innovation

Publicerad: : 2013-01-18

Peter Örn, som tidigare lett delegationen för hållbara städer, har skrivit på som programrådsordförande för Utmaningsdriven Innovation. I programmet Utmaningsdriven innovation vill man vända samhällsutmaningar till tillväxtmöjligheter.

Peter Örn – programrådsordförande för Utmaningsdriven innovation

Riksfinalen i Forskar Grand Prix sänds i Kunskapskanalen den 18 januari

Publicerad: : 2013-01-17

Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? I december avgjordes riksfinalen i Forskar Grand Prix 2012. Nio forskare tävlade om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på bara tre minuter. Riksfinalen sänds nu i Kunskapskanalen den 18 januari.

Riksfinalen i Forskar Grand Prix sänds i Kunskapskanalen den 18 januari

Ny stöttning ska säkra Vasas framtid

Publicerad: : 2012-12-19

Regalskeppet Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Vinnova, Formas och Vetenskapsrådet har gått in med sex miljoner kronor till forskning som ska resultera i den bästa lösningen.

Ny stöttning ska säkra Vasas framtid

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

Publicerad: : 2012-12-19

Svenska forskare hade stora framgångar i JPI Urban Europe’s första pilotutlysning. I sex av de tio projekt som beviljas medel finns svenska deltagare. Formas och Vinnova finanserar tillsammans med projektens intressenter de svenska deltagarna med drygt 21 miljoner kronor och projektens intressenter bidrar med ytterligare cirka 6,5 miljoner.

83 miljoner kronor till hållbar europeisk stadsforskning

Första versionen av Öppnadata.se lanserad

Publicerad: : 2012-12-17

Öppnadata.se ska förmedla data som gjorts tillgänglig för att kunna återanvändas. Plattformen har nu lansrats som en betaversion. Det innebär att plattformen inte är klar utan kommer att utvecklas vidare.

Första versionen av Öppnadata.se lanserad

33 projekt finansieras från programmet internationella miljöinnovationer

Publicerad: : 2012-12-13

Intresset för Vinnovas nya program för internationella miljöinnovationer är stort och 33 projekt har beviljats medel för samarbete med Brasilien och Kina. EU-kommissionen har också valt att uppmärksamma programmet i sitt senaste nyhetsbrev för Eco-innovation Action Plan.

33 projekt finansieras från programmet internationella miljöinnovationer

Dacke bäst i Sverige på att förklara sin forskning

Publicerad: : 2012-12-05

Marie Dacke, forskare i sinnesbiologi vid Lunds universitet vann den första finalen av Forskar Grand Prix – den nationella tävlingen i att på mycket kort tid presentera sin egen forskning. Hon utsågs till vinnare av en expertjury och publiken i går kväll.

Dacke bäst i Sverige på att förklara sin forskning

Vinnova analyserar trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv

Publicerad: : 2012-12-04

Vinnova bedriver ett arbete att ta fram analysrapporter inom olika sektorer för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv. Nu finns en sammanställning över utgivna och kommande rapporter.

Vinnova analyserar trender i Sveriges kunskapsintensiva näringsliv

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja

Publicerad: : 2012-12-03

Framtidens stora samhällsutmaningar kommer att kräva innovationer inom livsmedelsområdet, vilka kan lägga grunden för långsiktig och hållbar tillväxt och ge nya affärsmöjligheter.

TvärLivs finansierar 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Publicerad: : 2012-11-30

I utlysningen ”Öppna datakällor 2” finansierar Vinnova 17 projekt på totalt nio miljoner för att ta fram skalbara lösningar för att öppna upp stora mängder datakällor. Det kommer bland annat att skapa mer tillgänglig miljödata, finansiell data, data för bättre vård och omsorg samt data från företag.

17 projekt delar på 9 miljoner för att öppna upp stora mängder data

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss