Nyheter

Foto: João Luiz Ribeiro/FINEP

Foto: João Luiz Ribeiro/FINEP

Nytt samarbetsavtal med Brasilien undertecknat

Publicerad: : 2013-05-13

Under ett innovationsforum i Rio de Janeiro undertecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Vinnova och FINEP, en av Brasiliens största finansiärer av forskning och innovation.

Nytt samarbetsavtal med Brasilien undertecknat

Sverige och Brasilien samarbetar om innovationer

Publicerad: : 2013-05-03

Torsdag den 9 maj arrangerar Vinnova och FINEP, en av Brasiliens största finansiärer av forskning och innovation, ett innovationsforum i Rio de Janeiro. I samband med forumet undertecknas ett nytt samarbetsavtal mellan de båda parterna.

Sverige och Brasilien samarbetar om innovationer

Samhällsutmaningar driver fram nya innovationer

Publicerad: : 2013-04-29

Etablering av resecentrum anpassade för el-fordon, utveckling av materialsystem för den avfallsfria staden och vävnadsspecifika testsystem för snabbare väg till klinisk användning inom läkemedels- och medicinteknik. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation. Sammanlagt får 58 projekt dela på 28 miljoner kronor.

Samhällsutmaningar driver fram nya innovationer

Dags att nominera till Athenapriset 2013

Publicerad: : 2013-04-26

Athenapriset delas ut till kliniska forskare som har utvecklat en ny produkt, tjänst eller metod som är till nytta för patienter och för sjukvården. Bakom priset står tidningen Dagens Medicin och Vinnova. Kandidater kan nomineras fram till 16 juni.

Dags att nominera till Athenapriset 2013

Peak Innovation föregångsexempel i EU

Publicerad: : 2013-04-18

Jämtlands satsning på Peak Innovation som ingår i Vinnovas program VINNVÄXT presenteras som ett föregångsexempel för Europaparlamentariker.

Peak Innovation föregångsexempel i EU

Hälften av bolagen på 33-listan får finansiering från Vinnova

Publicerad: : 2013-04-17

Ny Teknik och Affärsvärlden har presenterat den årliga listan av Sveriges 33 hetaste unga innovationsbolag. Vinnova finansierar projekt i hälften av bolagen.

Hälften av bolagen på 33-listan får finansiering från Vinnova

Informations- och kommunikationsteknik växande sektor i Stockholm

Publicerad: : 2013-04-17

Företag i Stockholms län svarar för närmare hälften av alla anställda i informations- och kommunikationstekniksektorn. Omkring 125 000 personer i Stockholms län arbetar inom branschen. Dessutom är det en snabbt växande del av svensk ekonomi. Det visar en ny rapport från Vinnova.

Informations- och kommunikationsteknik växande sektor i Stockholm

SFO-miljöernas tredje år visar på positiv utveckling

Publicerad: : 2013-04-11

Energimyndigheten, Formas, Vetenskapsrådet och Vinnova fick 2008 i uppdrag att utlysa och bedöma ansökningar inom regeringens strategiska forskningsområden. Nu har de fyra myndigheterna tillsammans med FAS följt upp satsningens tredje år. Enkätsvaren visar, liksom tidigare år, på hög ambition och målmedvetenhet.

SFO-miljöernas tredje år visar på positiv utveckling

Innovationstävling för bättre vård och omsorg

Publicerad: : 2013-03-28

Är du en problemknäckare som ser lösningen på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Har du en innovationsidé som om den genomförs kan spara pengar och höja kvaliteten? Var med i SveaPriset och tävla om 500 000 kronor.

Innovationstävling för bättre vård och omsorg

Sverige toppar innovationsligan i EU

Publicerad: : 2013-03-26

Sverige toppar innovationsligan inom EU och ligger långt över EU-snittet. Det visar EU-kommissionens resultattavla för innovationsunionen 2013, där man har rangordnat länderna.

Sverige toppar innovationsligan i EU

Från generator i vågkraftverk till realtidsmätning av röntgenstrålning

Publicerad: : 2013-03-26

En ny form av generator till vågkraftverk, ny teknik för framställning av rödfärgspigment med gruvavfall som råvara och realtidsmätning av röntgenstrålning inom sjukvården. Det är några av de projekt som Vinnova nu stödjer genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Från generator i vågkraftverk till realtidsmätning av röntgenstrålning

Ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen

Publicerad: : 2013-03-19

Sysselsättningen i miljöteknikbranschen, så som den traditionellt definieras, har under en femårsperiod ökat med 10 000 anställda eller 15 procent i Sverige. Det visar en färsk rapport från Vinnova. Samtidigt visar en annan studie från Vinnova att många stora företag utanför den traditionella miljötekniksektorn arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.

Ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen

Slutrapport om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”

Publicerad: : 2013-03-12

Inrätta ett särskilt innovationskontor för att stödja enskilda uppfinnare och småföretag med uppfinnaridéer i mycket tidiga skeden. Det föreslår två forskare i en förstudie som Vinnova medfinansierat.

Slutrapport om ”Uppfinningars betydelse för Sverige”

Androstolen - designad för män, baserad på kvinnors upplevelser

Publicerad: : 2013-03-08

Vid ett seminarium i dag på Arkitekturmuséet lanseras Androstolen, som är en konceptuell produkt för allmän- och prostataundersökning på män. Androstolen har tagits fram av Högskolan i Halmstad och Vinnova är medfinansiär till projektet.

Androstolen - designad för män, baserad på kvinnors upplevelser

Nya publikationer om sociala innovationer

Publicerad: : 2013-03-07

Idag presenterade Vinnova nya publikationer om sociala innovationer för Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare. Bland dessa finns bland andra ”Inspirationskatalog - trygghetsbostäder för äldre” och ”Fixartjänster i Sveriges kommuner - kartläggning och samhälsekonomisk analys”. Publikationerna är ett led i det uppdrag som Vinnova fått av regeringen att vidareutveckla goda exempel på innovationer i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Nya publikationer om sociala innovationer

Utveckla robotteknik till äldre - ny internationell upphandling inom SILVER

Publicerad: : 2013-03-07

Genom att använda robotikbaserad teknik skall äldre bo kvar hemma även om de har fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Det är tanken bakom en ny internationell förkommersiell upphandling som lanserats inom EU-projektet SILVER. Via upphandlingen ska företag få möjlighet att utveckla robotikbaserade lösningar som kan öka livskvaliteten för äldre genom att göra dem mer självständiga och att förbättra deras hälsa.

Utveckla robotteknik till äldre - ny internationell upphandling inom SILVER

Utlysning om strategiska innovationsprogram

Publicerad: : 2013-03-01

Vinnova och Energimyndigheten inbjuder nu att skicka in ansökan inom ”Strategiska innovationsområden - utlysning SIO-program våren 2013”. Utlysningen är ett erbjudande att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program.

Utlysning om strategiska innovationsprogram

Internationell samverkan med aktörer i Kina för miljöinnovationer

Publicerad: : 2013-02-28

Vinnova öppnar nu en utlysning för samarbete med aktörer i Kina om miljöinnovationer. Vinnova och kinesiska MOST genomför parallella utlysningar i respektive land. Energimyndigheten medverkar i utlysningens energirelaterade del.

Internationell samverkan med aktörer i Kina för miljöinnovationer

Sju beviljade skisser om hållbara städer

Publicerad: : 2013-02-28

Vinnova har beslutat tillstyrka sju skisser i utlysningen "Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer". De sökande organisationerna erbjuds nu gå vidare till fullständig ansökan.

Sju beviljade skisser om hållbara städer

Vinnova får viktig roll i Sveriges mineralstrategi

Publicerad: : 2013-02-22

Vinnova får i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet genomföra en ämnesöversikt över gruv- och mineralforskningsområdet och att identifiera Sveriges styrkeområden och utmaningar inom gruv- och mineralforskningen.

Vinnova får viktig roll i Sveriges mineralstrategi

Satsning på strategiska innovationsområden

Publicerad: : 2013-02-21

I går beslutade riksdagen om forsknings- och innovationspropolitiken för de kommande fyra åren. Ett av inslagen är en satsning på strategiska innovationsområden. Vinnova får tillsammans med Energimyndigheten och forskningsrådet Formas i uppdrag att ansvara för programmen.

Satsning på strategiska innovationsområden

Foto: Alf Kronvall/Vinnova

Foto: Alf Kronvall/Vinnova

Brittisk toppolitiker på besök hos Vinnova

Publicerad: : 2013-02-19

I dag besökte Ed Miliband, partiledare för brittiska Labour, Vinnova tillsammans med medlemmar ur sitt skuggkabinett.

Brittisk toppolitiker på besök hos Vinnova

Ökad satsning på forskning och innovation efter att EU:s statschefer enats om budget

Publicerad: : 2013-02-12

EU:s budget för resten av detta årtionde är snart klar om EU:s statschefer får som de vill. Den kommer troligen att landa på totalt 960 miljarder euro, motsvarande 1% av BNI vilket är en avsevärd minskning från EU-kommissionens ursprungliga förslag på omkring 1080 miljarder euro. Nu är det bara upp till Europaparlamentet att säga sitt.

Ökad satsning på forskning och innovation efter att EU:s statschefer enats om budget

Joint Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention

Publicerad: : 2013-02-11

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention är ett samarbetsprogram mellan Indien och Sverige med inriktning på innovationer inom hälsa. Programmet vänder sig till sökande med konstellationer av forskning/företag från både indisk och svensk sida. Projekten ska tydlig främja både forskning och industri samt bidra till ökad hälsa och/eller sjukdomsprevention.

Joint Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention

Vinnova ny medfinansiär av prestigefyllt forskarpris

Publicerad: : 2013-02-06

Vinnova är ny medfinansiär av det världsledande Global Award for Entrepreneurship Research. I år tilldelas priset Maryann Feldman, professor i public policy vid University of North Carolina, som bland annat visat att universitetsmiljöer är nödvändiga men inte tillräckliga för att förklara teknikbaserad ekonomisk tillväxt.

Vinnova ny medfinansiär av prestigefyllt forskarpris

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss