Nyheter

Svenska folket väljer 100 innovationer på Tekniska museet

Publicerad: : 2012-02-24

Den 25 februari slår Tekniska museet upp dörrarna till den nya utställningen "100 innovationer". Det är museets största egna produktion någonsin, där svenska folket utsett vilka innovationer som är de allra viktigaste. VINNOVA är en av huvudsponsorerna för utställningen.

Svenska folket väljer 100 innovationer på Tekniska museet

Foto: Maria Hagardt

Foto: Maria Hagardt

Ny infoturné om EU:s FoU-program

Publicerad: : 2012-02-24

I sommar öppnar de sista utlysningarna inom FP7 och budgeten uppgår till ca 8 miljarder euro. Vi kommer strax till en ort nära dig och berättar mer om hur du deltar i FP7 och de övriga europeiska FoU-programmen.

Ny infoturné om EU:s FoU-program

"Livsviktigt" nu tillgänglig på SVT play

Publicerad: : 2012-02-20

Filmen "Livsviktigt" hade tv-premiär på SVT2 klockan 18.00 den 23 februari. Filmen som visar nyttan för samhället av forskning, utveckling och innovationer är skapad av journalisten Folke Rydén. VINNOVA har varit med och finansierat filmen.

"Livsviktigt" nu tillgänglig på SVT play

Sverige leder innovationsligan i EU

Publicerad: : 2012-02-16

Innovation Union Scoreboard mäter varje år innovationsförmågan i EU:s medlemsländer samt gör jämförelser mellan EU-27 och 10 globala konkurrenter.

Sverige leder innovationsligan i EU

Bild: Alf Kronvall

Bild: Alf Kronvall

VINNOVAs generaldirektör bjuder in till samverkan för Life Science sektorn

Publicerad: : 2012-02-14

Med rätt inställning och insatser kan den svenska läkemedelsforskningen och industrin fortsätta utvecklas. Det var slutsatserna från den tv-sända hearing där VINNOVA samlat näringsliv, akademi och sjukvården med anledning av AstraZenecas nedläggning i Södertälje.

VINNOVAs generaldirektör bjuder in till samverkan för Life Science sektorn

Foto: Alf Kronvall

Foto: Alf Kronvall

VINNOVA arrangerade hearing om forskning i global omvandling

Publicerad: : 2012-02-10

VINNOVA arrangerade en hearing om forskning i global omvandling måndagen 13 februari i Stockholm. Medverkade gjorde bland andra Lars Leijonborg, regeringens särskilda samordnare och Anders Ekblom, Sverigechef på AstraZeneca.

VINNOVA arrangerade hearing om forskning i global omvandling

Ungdomars affärsidéer finansieras av VINNOVA

Publicerad: : 2012-02-10

Ungdomar från Järva i Stockholm har tillsammans med coacher utvecklat ett antal affärsidéer som nu får finansiering av VINNOVA. Bland affärsidéerna finns appar, spel och trygghetslarm.

Ungdomars affärsidéer finansieras av VINNOVA

Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Publicerad: : 2012-02-09

I en ny skrift sammanfattas VINNOVAs förslag till regeringen på sex forsknings- och innovationsfrämjande insatser.

Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation

Bild: ERC

Bild: ERC

Nio forskare i Sverige fick ERC Advanced Grants

Publicerad: : 2012-02-06

Totalt får 294 världsledande och etablerade forskare i Europa bidrag till sin forskning genom ERC Advanced Grant. Nio av dessa är verksamma i Sverige.

Nio forskare i Sverige fick ERC Advanced Grants

VINNOVAs remissvar till Horisont 2020

Publicerad: : 2012-02-06

VINNOVA välkomnar EU-kommissionens förslag till nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation som ligger väl i linje med vad Sverige drivit, nämligen integrering av forskning och innovation i samma ramprogram, fokusering på samhällsutmaningar samt fortsatta satsningar på grundforskning.

VINNOVAs remissvar till Horisont 2020

EU:s 15 mest innovativa FoU-projekt - 8 har svenska deltagare

Publicerad: : 2012-02-06

Ett urval av mycket innovativa EU-projekt presenteras av EU-kommissionen i en ny broschyr. Åtta av de femton utvalda projekten har svenskt deltagande.

EU:s 15 mest innovativa FoU-projekt - 8 har svenska deltagare

Bättre måltider åt pensionärer

Publicerad: : 2012-01-30

VINNOVA har beviljat 13,8 miljoner kronor till ett fyraårigt projekt i Gävleborgs län. Projektet handlar i slutänden om ökad livskvalitet för de äldre, samhällsnytta och utveckling av offentliga köp i Gävleborgs län. De slutsatser som dras kommer också att vara användbara för andra delar av landet och även inom EU.

Bättre måltider åt pensionärer

Nationellt centrum ska göra transporterna effektivare

Publicerad: : 2012-01-12

VINNOVA stödjer ett nationellt centrum för transporteffektivitet som byggs upp på Lindholmen i Göteborg med fyra miljoner det första året.

Nationellt centrum ska göra transporterna effektivare

VINNOVA stöder utveckling av science parks

Publicerad: : 2012-01-10

VINNOVA har fattat beslut om stöd på 19 miljoner som ska utveckla Sveriges science parks som innovationsdrivande noder.

VINNOVA stöder utveckling av science parks

Stark svensk närvaro i FP7, 9 miljarder kronor tillbaka till Sverige

Publicerad: : 2011-12-21

Stark svensk närvaro i FP7, 9 miljarder kronor tillbaka till Sverige

Lösning som förhindrar överdos till barn vinner IT i vården-priset

Publicerad: : 2011-12-08

Lösning som förhindrar överdos till barn vinner IT i vården-priset

Nya insatser stärker konkurrenskraften i Sveriges innovationssystem

Publicerad: : 2011-12-05

VINNOVA lämnar idag in ett underlag till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Nya insatser stärker konkurrenskraften i Sveriges innovationssystem

EU-kommissionen föreslår 80 miljarder till forskning och innovation i Horizon 2020

Publicerad: : 2011-12-01

EU-kommissionen föreslår 80 miljarder till forskning och innovation i Horizon 2020

Regeringsuppdrag om immateriella tillgångar

Publicerad: : 2011-11-30

Regeringen har uppdragit åt VINNOVA och PRV att med 20 miljoner kronor under 2012-2013 genomföra insatser som ska hjälpa små och medelstora företag att skydda och hantera sina immateriella tillgångar.

Regeringsuppdrag om immateriella tillgångar

Presentation av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horizon 2020

Publicerad: : 2011-11-30

Presentation av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horizon 2020

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Publicerad: : 2011-11-25

Tjänster med malmhundar, dryckesautomat och solfångare för uppvärmning av vatten. Det är några av satsningarna i tio nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU.

Nystartade företag får 300 000 kronor var

Miljonsatsning på 26 kvinnliga forskares karriärslyft

Publicerad: : 2011-11-25

VINNOVA-programmet VINNMER ska förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen. Programmet riktar sig till disputerade forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. I denna sista omgång fördelas 67 Mkr till 26 lovande kvinnliga forskare som får upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö.

Miljonsatsning på 26 kvinnliga forskares karriärslyft

70 miljoner till sju unika konstellationer

Publicerad: : 2011-11-23

Viktiga aktörer inom svenskt näringsliv och akademin går samman för att lösa framtidens utmaningar i VINNOVAs nya utlysning Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration.

70 miljoner till sju unika konstellationer

Rebtel får Svenska Innovationspriset 2011

Publicerad: : 2011-11-23

Svenska Rebtel, som med internet i mobiltelefonen utmanar de stora operatörerna om den internationella mobiltelefonin, mottog på onsdagen Svenska Innovationspriset 2011.

Rebtel får Svenska Innovationspriset 2011

Forskning på havandeskapsförgiftning vinner Athenapriset 2011

Publicerad: : 2011-11-23

Stefan Hansson professor och överläkare på prenatalavdelningen, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö, tilldelas Athenapriset. Han får priset för att ha utvecklat en metod för behandling av havandeskapsförgiftning.

Forskning på havandeskapsförgiftning vinner Athenapriset 2011

Bokmärk och dela