Vilken betydelse har Brexit för svensk forskning och innovation?

Regeringen har gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. Storbritannien är en av de stora forskarnationerna inom Horisont 2020 och en av Sveriges största samarbetspartner i många forskningsprojekt i ramprogrammet.

- Det brittiska folket har beslutat att lämna EU. Vi hade gärna sett ett annat resultat, inte minst eftersom Storbritannien är en viktig partner till Sverige inom många områden, inte minst forskning och innovation. Sverige har fortsatt intresse av omfattande forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien oavsett utgången av kommande förhandlingar om Brexit. För att förutse konsekvenser och för att kunna ge fortsatt goda förutsättningar för samarbete har regeringen idag gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att analysera konsekvenserna av Brexit för forsknings- och innovationssamarbeten, säger näringsminister Mikael Damberg och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i en gemensam kommentar.

Ett brittiskt utträder ur EU kommer att få konsekvenser för forskningsprojekt i EU och bland svenska forskare finns en oro för vad Brexit betyder för många svenska projekt.

– Det finns en oro i forskarsamfundet - som om det går att ha med britter i en ansökan och vad som händer med nuvarande projekt ihop med Storbritannien. Budskapet från oss är att det inte finns någon anledning till oro nu, utan britterna är med som vanligt och pågående projekt löper på. Det vi ser med viss oro är vad som händer i slutet av programmet i fall att artikel 50 har hunnit aktiveras då säger Linda Bell, chef för EU-relationer på Vinnova.

För att förutse konsekvenser och för att kunna ge fortsatt goda förutsättningar för samarbeten med Storbritannien vill regeringen kartlägga och följa utvecklingen inom området. Därför har Regeringen gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en övergripande analys som ska kunna bidra till att skapa en bild av de för Sverige förändrade förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete som kan uppstå som en konsekvens av Storbritanniens utträde ur EU. Analysen ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation och världens största satsning på området med en totalt budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Vetenskapsrådet och Vinnova har regeringens uppdrag att främja det svenska deltagandet i ramprogrammet.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss