Internationella nyheter 2011

2011-12-20  Stark svensk närvaro i FP7

2011-12-19  ENISA - Lanserar nya utlysningar inom ICT

2011-12-19  Vill du veta mer om innovation i Östersjöregionen?

2011-12-20  Horizon 2020 - 80 miljarder euro till forskning och innovation

2011-12-15  Femte utlysning av IMI lanseras i vår

2011-11-30  EU-kommissionen föreslår en satsning på 80 miljarder euro till forskning och innovation i Horizon 2020

2011-11-30  Presentation av Horizon 2020

2011-11-28  Miljonsatsning på 26 kvinnliga forskares karriärslyft

2011-11-01  Horizon 2020 – EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

2011-11-01  200 miljarder kronor kvar i FP7 till slutet 2013

2011-11-01  Öppen konsultation om ERA

2011-10-19  Ny europeisk strategi för tjänsteinnovation

2011-10-13  ERC Synergy Grant - en ny bidragsform

2011-10-05  Robotikforskare får stöd från EU-programmet AAL

2011-10-05  Dags att nominera till Baltic Sea Region Award

2011-09-26  Fyra unga svenska forskare tävlar i European Union Contest for Young Scientists

2011-09-27  15 unga forskare i Sverige får bidrag från ERC

2011-09-23  Lär dig mer om Open Access

2011-08-18  Informationsdag om Vetenskap i samhället - Science in Society

2011-08-17  111205 Innovation Convention 2011

2011-07-22  European SME Week 2011 - Utveckla och väx internationellt

2011-07-22  Nytt europeiskt pris för kvinnliga innovatörer - European Union Women Innovators prize

2011-07-18  RISE och VINNOVA satsar på småföretag

2011-06-28  EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horizon 2020

2011-06-23  110623 Fortsatt ökat svenskt deltagande i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7

2011-06-22  Snart lanseras de nya utlysningarna av FP7

2011-06-21  Webinarer om Innovative Medicines Initiative, IMI

2011-06-20  Svensk-franska vetenskapspriset för yngre forskare

2011-06-17  110617 Den digitala agendan för Europa belönar svensk användning av öppen data

2011-06-17  Hur ska EU:s nya ramprogram "Common Strategic Framework" utformas?

2011-06-13  Vad ska EU:s nya ramverk för forskning och innovation heta?

2011-06-10  Konferens om EU:s nya ramverk för forskning och innovation

2011-06-09  Innovation Union Competitiveness Report 2011

2011-06-01  ERAC-rapport om framtidens instrument för forskningsfinansiering i EU

2011-05-27  FP7 Informationsdagar i Bryssel

2011-05-25  Nordisk-baltisk utlysning om offentliga e-tjänster

2011-05-24  Nya nationella kontaktpersoner för FP7 på VINNOVA

2011-05-17  Hur ska det framtida europeiska forsknings- och innovationslandskapet se ut?

2011-05-05  VINNOVAs inspel till framtidens europeiska forsknings- och innovationsprogram

2011-05-04  Ny webbplats underlättar forskares rörlighet i Europa

2011-04-21  12 miljoner till tvärvetenskapliga svensk-japanska projekt

2011-04-19  Svensk-franska vetenskapspriset för yngre forskare

2011-04-19  Dags att lämna förslag till ESOF 2012 i Dublin

2011-04-18  Kalla det vad du vill! Namge EU:s nya forsknings- och innovationsprogram

2011-04-18  Välkommen till FP7 Inspirationsdagar 9-10 maj

2011-04-13  Vilka forskningsmöjligheter finns det i Australien och Sydafrika?

2011-04-12  110412 Välkommen till Spelplan Europa

2011-04-11  Informationsdag om EU:s energiforskning

2011-04-06  Kurser - Hur skriver jag en bra ansökan till FP7?

2011-03-30  Informationsturnén 2011 om de europeiska FoU-programmen är nu avslutad!

Nästa sidaFöregående sida1 2

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss