Samarbete mellan Sverige och Israel

Sverige och Israel har de senaste åren haft forsknings- och utvecklingssamarbete inom ramen för medlemskap i det industriella FoU-nätverket EUREKA.

VINNOVAs roll i samarbetet mellan Sverige och Israel är att aktivt bygga nätverk mellan aktörer i Sverige och aktörer i Israel. Syftet är att främja svensk-israeliskt samarbete och målet är att nå samverkan och synergieffekter mellan svenska och israeliska satsningar på FoU.

För mer information om pågående samarbeten kontakta Tomas Aronsson.

Bokmärk och dela

Kontakt