Samarbete mellan Sverige och Israel

Sverige och Israel har de senaste åren haft forsknings- och utvecklingssamarbete inom ramen för medlemskap i det industriella FoU-nätverket EUREKA.

Vinnovas roll i samarbetet mellan Sverige och Israel är att aktivt bygga nätverk mellan aktörer i Sverige och aktörer i Israel. Syftet är att främja svensk-israeliskt samarbete och målet är att nå samverkan och synergieffekter mellan svenska och israeliska satsningar på FoU.

För mer information om pågående samarbeten kontakta Tomas Aronsson.

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss