Innovation i små och medelstora företag

Innovation i små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig källa till arbetstillfällen och innovation och ägnas särskild uppmärksamhet i Horisont 2020. De kan samarbeta i projekt som en del i ett konsortium och kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.

Innovation i små och medelstora företag (Innovation in SMEs) syftar till att skapa ett gynnsamt ekosystem för innovativa små och medelstora företag. Små och medelstora företagen kan söka ”SMF-instrumentet”, vilket är ett nytt sätt att stödja små och medelstora företags innovationsverksamhet. SMF-instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora för att kunna främja tillväxt inom alla sektorer. Innovation i små och medelstora företag omfattar även åtgärder som ger indirekt stöd till SMF för att stärka deras innovationsförmåga.

Även det gemensamma initiativet EUREKA Joint Programme Initiative ingår i denna del, som har som mål att stärka integrering och synkronisering av nationella forskningsprogram. Eurostars är ett program inom EUREKA som vänder sig till SMF med egen forskning och utveckling.

Total budget för perioden 2014-2020 är 3 miljarder euro.

Mer information

Du hittar mer information om programmet på EU-kommissionens webbplats och alla öppna utlysningar publiceras i Participant Portal.

Var informationen på den här sidan relevant för dig?

Tack för att du hjälper oss genom din bedömning av sidans innehåll!
+ Varför frågar vi efter den här informationen?

Kontaktpersoner


Karin Aase
Vinnova
Primär NCP
08-4733117
Maria Evertsson
Tillväxtverket
Biträdande NCP
08-6819126
Andreas Backfolk
Tillväxtverket
Biträdande NCP
08-86819328

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss