Joint Programming - Urban Europe

Mot bakgrund av ett alltmer sammankopplat nätverk av europeiska och internationella städer fokuserar Joint Program-initiativet Urban Europe på att samordna forskningen om och ta fram europeiska lösningar på urbana utmaningar. Målet är att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftigt stadsområden, där EU-medborgarna, samhällen och deras omgivning kan frodas.

Konkurrenskraften hos de europeiska stadsområden i en globaliserad värld beror till stor del på hur snabbt innovativ kunskap kan skapas, distribueras och implementeras. Detta omfattar hela innovationscykeln, från skapandet av idéer för att den faktiska användningen av dessa initiativ i relevanta och genomförbara produkter och (policy) verktyg. På detta sätt kan europeiska stadsområden fortsätta att vara motorer för Europas ekonomiska tillväxt och vitalitet.

Det främsta syfte med Urban Europe är att samordna forskning och bättre utnyttjande av EU:s offentliga medel för att:

  • Omvandla stadsområden till centrum för innovation och teknik
  • Realisera miljövänliga och intelligenta transport- och logistiksystem inom och mellan städer.
  • Säkerställa social sammanhållning och integration
  • Minska det ekologiska fotavtrycket och förbättra klimatneutralitet

JPI Urban Europe initierades av Österrike och Nederländerna för att bilda ett samarbete om gemensam forskningsstrategi och nätverk för att identifiera och ta itu med innovationsutmaningar för de europeiska städerna. Sverige representeras av Vinnova i utvecklingen av initiativet. Ytterligare medlemsländer och observatörer är: Norge, Danmark, Finland, Italien, Frankrike, Tyskland, Irland, Cypern, Malta, Spanien och Turkiet. 

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss