Joint Programming - Healthy Diet for a Healthy Life

Joint Program-initiativet Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) fokuserar på forskning inom området nutrition, mat och hälsa. Initiativet kommer att arbeta för samordning av forskning om effekterna av kost och livsstil på hälsa och är tänkt att bidra till att bygga ett europeiskt styrkeområde när det gäller förebyggande av kostrelaterade sjukdomar.

HDHL avser också att arbeta för att stärka ledarskapet och konkurrenskraften i forskningen inom detta område. Initiativet arbetar inom tre huvudsakliga forskningsområden:

  1. Vad styr diet och fysisk aktivitet – hur säkerställer man att de hälsosamma valen görs av konsumenterna,
  2. Diet och matproduktion – utveckling av högkvalitativa, säkra och hållbara matprodukter,
  3. Diet-relaterade kroniska sjukdomar - hur förhindras dietrelaterade kroniska sjukdomar och hur ökar man livskvaliteten med hjälp av hälsosam diet.

Sverige är inte representerat i de styrande organen i HDHL.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss