Joint Programming - Cultural Heritage and Global Change

Europas kulturarv är en mångfald av historiska platser, föremål och traditioner och är avgörande bland annat för kreativa näringar som turismindustrin. Kulturarvets värden ligger i att kunna förstå och ta del av vad det är att vara människa i olika tider, ibland uttryckt i hur identiteter uppkommer och ändras.

Detta Joint Program-initiativ lyfter kulturarvsforskningen som en mycket viktig internationell utmaning. Samtidigt som kulturarvet är en resurs för t ex turismindustrin påverkas platser, monument och byggnader av klimatförändringar, urbanisering, vandalisering och terrorism, vilket ses som risker för oåterkalleliga skador på kulturarvet.

Därför har arbetet med en fördjupad strategisk forskningsagenda påbörjats kring följande frågor:

  • Kulturarv och klimat,
  • Kulturarv, skydd och säkerhet,
  • Förändrad användning av kulturarv.

Svenskt deltagande

Sverige är genom Riksantikvarieämbetet representerat i initiativets Governing Board. Ambitionen är att bidra med inspel till arbetet med den strategiska forskningsagendan samt att utveckla ett europeiskt forskningsnätverk och omvärldsbevakning i kulturarvsfrågor. Syftet med det svenska deltagande är också att förmedla kontakter mellan initiativet och potentiella forskare, samt att se till att framtida forskningsresultat blir kända och använda.

Kontaktperson på Riksantikvarieämbetet är Christina Fredengren.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss