Joint Programming - More Years - Better Lives

Joint Program-initiativet handlar om att sammanföra forskning från en rad olika forskningsområden och länder kring samhällsfrågor som påverkas av demografiska förändringar. Det kan röra allt från hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stads- och landsbygdsutveckling till migration.

Femton länder deltar i initiativet som leds och koordineras av Tyskland. Av dessa är nio länder med i den ”Coordination Action proposal” som lämnades in den i början av 2012 till EU-kommissionen. De nio länders om deltar i förslaget är: Tyskland, Nederländerna, Spanien, Italien, Storbritannien, Finland, Sverige, Turkiet och Polen.

En General Assembly, det högsta beslutande organet, tillsattes i januari 2011. Fem arbetsprogram har konstituerats, svenska deltagare finns med i 4 av de 5 grupperna. Rekrytering till grupperna pågår fortfarande. Forte betalar för de svenska personerna i dessa grupper. Arbetsgrupperna är som följer:

 1. Working Group 1 Health & Performance
  Chair: Prof. Erik Buskens (NL), University Medical Center Groningen
  Vice-Chair: Prof. Dr. Rosa Gómez Redondo (ES), National Distance Education University

 2. Working Group 2 Social Systems and Welfare
  Chair: Prof. Eskil Wadensjö (SE), Swedish Institute for Social Research
  Vice-Chair: Dr. Andreas Motel-Klingebiel (DE), German Centre of Gerontology

 3. Working Group 3 Work & Productivity
  Chair: Prof. Peter Nolan (UK), University of Leeds
  Vice-Chair: Prof. Mikko Härmä (FL), Finnish Institute of Occupational Health

 4. Working Group 4 Education & Learning
  Chair: Prof. Stephen McNair (UK), National Institute of Adult Continuing Education
  Vice-Chair: Dr. Tine Fristrup (DK), Aarhus University

 5. Working Group 5 Housing, Urban-rural Development & Mobility
  Chair: Prof. Jens Dangschat (AT), Technical University of Vienna
  Co-Chair: Dr. José Javier Yanguas Lezáun (ES), INGEMA -

Mer information

Ta kontakt med Tove Hammarberg på Forte om du vill veta mer om JPI MYBL-initiativet.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss