Joint Programming - Neurodegenerative Diseases/Alzheimer's

Europa har idag en snabbt åldrande befolkning och 2030 beräknas en fjärdedel av oss vara äldre än 65 år. Att drabbas av neurodegenerativa sjukdomar är starkt kopplat till åldrande och i takt med att den åldrande befolkningen ökar i antal beräknas fler européer insjukna. Kostnaderna för att behandla neurodegenerativa sjukdomar är påfrestande för den europeiska sjukvården och tillgängliga läkemedel riktar idag in sig mot att behandla symptom snarare än att bota sjukdomsorsaken.

Det övergripande målet med Joint Program-initiativet kring forskning om neurodegenerativa sjukomar (JPND) är att snabba på processen att hitta botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar som förutom att leda till kostnadslättnader för den europeiska sjukvården också kommer resultera i ett ökat välbefinnande för den europeiska befolkningen.

Ett viktigt mål för JPND har varit att ta fram en strategisk forskningsagenda som definierar de strategiska och vetenskapliga prioriteringar som skulle tjäna på gemensamma satsningar mellan länder. En första transnationell utlysning med fokus på att optimera och harmonisera användandet av biomarkörer för att identifiera neurodegenerativa sjukdomar genomfördes under 2011, där fyra projekt bestående av forskargrupper från 21 länder beviljades finansiering under tre år om totalt 15 miljoner euro.

25 länder deltar i initiativet och vardera land får ha maximalt två representanter i styrelsen. Sverige är representerat via Vetenskapsrådet och FAS. Till stöd har styrelsen en vetenskaplig styrelse som består av 15 framstående forskare inom fältet. Frankrike innehar ordförandeskapet i styrelsen och är även det land som driver sekretariatet.

Bokmärk och dela

Kontakt