EPISIS

Stöd till utveckling av tjänsteinnovationer

EPISIS (European Policies and Instruments to Support Service Innovation) är ett projekt under PRO-INNO Europe, som är ett initiativ under EU:s DG Enterprise and Industry. EPISIS ska stödja utveckling av tjänsteinnovationer genom transnationellt samarbete mellan beslutsfattare och innovationsmyndigheter. EPISIS medlemmar är Tekes (Finland, koordinator), BIS (Storbritannien), DASTI (Danmark), PT-DLR (Tyskland) and Vinnova (Sverige).

EPISIS bedriver sitt arbete inom ett antal s k task forces. Vinnova är ansvarig för den task force som fokuserar på tjänsteinnovationens kritiska roll för ekonomiskt tillväxt i Europa. Projektledare är Irene Martinsson.

Mer information finns på www.proinno-europe.eu/episis.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss