VINNOVAs finansiering

VINNOVAs finansiering till svenska deltagares medverkan i Eurostars-projekt

I ett projekt inom Eurostars gäller EU:s definition av SMF, se nedan. VINNOVAs finansiering förutsätter att insatserna i första hand utgörs av egna arbetsinsatser. För VINNOVAs finansiering till de svenska deltagarna i ett projekt gäller följande:

  • Små och medelstora företag (SMF) enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
  • Universitet/högskolor eller forskningsinstitut söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.
  • Maximalt belopp per projekt som VINNOVA kan bevilja till den svenska projektdelen är fem miljoner kronor vid deltagande av SMF eller två miljoner kronor om SMF saknas.

Observera att för att få VINNOVAs finansiering måste företaget vara ett aktiebolag - AB. Dessutom måste företagets nettoomsättning eller eget kapital enligt balansräkningen motsvara minst hälften av den sökta summan. VINNOVA använder riksbankens valutakurs för sista ansökningsdagen till Eurostars när omräkning görs till svenska kronor.

Resebidrag för planeringsmöten

Vidare kan under projektets planeringsskede resebidrag beviljas för planeringsmöten utomlands. Bidraget begränsas till ett tillfälle, två deltagare, faktiska rese- och hotellkostnader upp till 25 000 kronor. För aktuella utlysningar av medfinansiering se VINNOVAs utlysningssida.

EU:s definition av SMF

Ett SMF är ett företag med högst 250 anställda, en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro och som inte ägs till mer än 25 procent av ett annat företag. För den fullständiga definitionen se EU-kommissionens webbplats.

Kontakt-
personer

Elisabet Nielsen
Nationell projektkoordinator
08-4733107

Gunnar Sandberg
Programansvarig, projekthandläggare
+46 8-454 64 45

Peter Lindberg
bitr. nationell projektkoordinator
+46 8-473 31 93

Lars Gustafsson
Projekthandläggare IKT
+46 8 473 3212

Tero Stjernstoft
Projekthandläggare, produktion och material
+46 8-473 32 96

Anna Tegnesjö
Projekthandläggare Life Science
+4684733162

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss