VINNOVAs medfinansiering i EUREKA-projekt

VINNOVA har möjlighet att, efter sedvanlig prövning och prioritering inom sina ekonomiska ramar, medfinansiera svenska deltagares medverkan i individuella projekt och klusterprojekt.

Följande begränsningar för bidrag tillämpas:

  • VINNOVAs medfinansiering förutsätter att minst ett svenskt företag aktivt deltar som partner i projektet och att insatserna i första hand utgörs av egna arbetsinsatser.
  • Små och medelstora företag (SMF) enligt EUs definition har möjlighet att söka bidrag motsvarande 50 % av sina kostnader
  • Stora företag kan söka bidrag motvarande 30 % av sina kostnader.
  • Universitet/högskolor och forskningsinstitut kan söka upp till 100 % av sina kostnader.

För VINNOVAs totala medfinansiering till den svenska delen i ett projekt gäller följande bidragsnivåer:

  • Maximalt 50 % av kostnaden vid deltagande av SMF
  • Maximalt 40 % av kostnaden då SMF saknas

Resebidrag för planeringsmöten

Dessutom kan under projektets planeringsskede resebidrag beviljas för planeringsmöten utomlands. Bidraget begränsas till ett tillfälle, två deltagare, faktiska rese- och hotellkostnader upp till 25 000 kr. För aktuella utlysningar av medfinansiering se VINNOVAs utlysningssida.

EU:s definition av SMF

Ett SMF är ett företag med högst 250 anställda, en årsomsättning på maximalt 50 miljoner euro och som inte ägs till mer än 25% av ett annat företag. För den fullständiga definitionen se EU-kommissionens webbplats.

Kontakt

Elisabet Nielsen
Nationell projektkoordinator
08-4733107

Gunnar Sandberg
Programansvarig, projekthandläggare
+46 8-454 64 45

Peter Lindberg
bitr. nationell projektkoordinator
+46 8-473 31 93

Tero Stjernstoft
Projekthandläggare, produktion och material
+46 8-473 32 96

Bengt Nilsson
Projekthandläggare, IKT
+46 8-473 30 90

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss