EUREKA Klusterprojekt

Kluster är programlagda industriinitierade och industriledda EUREKA-initiativ inom områden av särskilt strategiskt intresse för Europa och europeisk industri. Programmen styrs av en programplan som definierar verksamhetsområden och administrativa procedurer för klustret.

Nätverket ger EUREKA-godkännande till klustret. Enskilda projekt inom ett kluster genereras och godkänns sedan av klustrets styrelse som normalt utgörs av initierande industrigrupp. Klustren har egna sekretariat som sköter klustrets administration och håller kontakt med bland andra EUREKA-sekretariatet och berörda nationella EUREKA-kontor.

Sverige aktivt i flera kluster

Sverige är aktivt i följande kluster:
CELTIC Plus: Kluster med fokus på telekommunikation. Kontaktperson på VINNOVA: Andreas Aurelius
Webbplats: www.celtic-initiative.org

ITEA 3: Kluster inriktat på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster. Kontaktperson på VINNOVA är: Jonas Bjarne
Webbplats: www.itea2.org.

EURIPIDES 2: Kluster inriktat på smarta system och relevanta teknologier, bl a mikro/nanosystem och inkapsling och förbindning. Kontaktperson på VINNOVA är: Jonas Bjarne
Webbplats: http://www.euripides-eureka.eu/

CATRENE: Kluster som fokuserar på nanoelektronik. Kontaktperson på VINNOVA: Lars Gustafsson
Webbplats: www.catrene.org  

 

Ansökningsprocedur för projekt inom ett kluster

Den fullständiga ansökningsproceduren för projekt inom ett kluster är följande:

  • Utlysning inom klustret
  • Eventuellt en informationsdag genomförd av klusterkansliet
  • Diskussion med potentiella partners och klustrets kansli
  • Diskussion med nationellt EUREKA-kontor
  • Inbjudan att lämna in ansökan
  • Utvärdering och samråd med nationella organ
  • Godkännande av projektet (kluster-"label")
  • Beslut om eventuell medfinansiering från VINNOVA

Mer utförlig information om hur den svenska ansökningsproceduren går till kan du se på VINNOVAs regler för EUREKA klusterprojekt. För aktuella utlysningar inom klustren, se utlysningssidan eller respektive klusters webbplats.

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss