MNT-ERA.NET

MNT-ERA.NET är ett samarbete mellan ett antal nationella/regionala forskningsfinansiärer och genomförs med stöd från EUs ramprogram för forskning och utveckling. Målet med programmet är att stärka konkurrenskraften hos Europas industri genom ökad koordinering av FoU-projekt inom mikro- och nanoteknik samt olika stödformer för projektfinansiering.

MNT-ERA.NET har sedan starten 2006 genomfört gemensamma utlysningar som vänt sig till transnationella konsortier vars deltagare sökt projektfinansiering från minst två av de nationella eller regionala FoU-finansiärer som medverkade i respektive utlysning.

Svenska aktörer kan söka finansiering hos VINNOVA för sin medverkan i projektförslag till de gemensamma utlysningarna.

Mer information

För mer information om MNT-ERA.NET ta kontakt med Anders Marén eller se programmets webbplats.

 

 

Bokmärk och dela

Kontakt