Innovative Medicines Initiative

Innovative Medicines Initiative, IMI, är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och  European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Målet med IMI är att stödja upptäckt och utveckling av bättre läkemedel för patienterna och öka Europas konkurrenskraft för att etablera Europa som den mest attraktiva platsen för farmaceutisk forskning och utveckling.

IMIs totala projektbudget uppgår till 2 miljarder euro och initiativet stöder projekt för forskningssamverkan och bygger nätverk av industriella och akademiska experter i Europa. IMI stödjer forskningsprojekt inom områdena: säkerhet och effekt, kunskapshantering och utbildning. Projekten väljs ut genom öppna ansökningsomgångar.

IMI Joint Undertaking (IMI JU) sattes formellt upp efter ett rådsbeslut och är den juridiska enheten ansvarig för att implementera  Innovative Medicines Joint Technology Initiative (IMI JTI). Organisationsstrukturen för IMI JU består av grupperna: IMI Governing Board,  IMI Executive Director,  IMI Scientific Committee, IMI States Representatives Group och  IMI Stakeholder Forum.

Ny ordförande för State Representative Group är Gunnar Sandberg på Vinnova. 

Aktuella utlysningar

Mer information om aktuella och kommande utlysningar inom Innovative Medicines Initiative publiceras på IMI:s webbplats. Senaste nytt hittar du också i IMI Newsletter.

Mer information

Vill du veta mer om vilka projekt som hitills fått finansering via IMI? På IMI:s webbplats finns bekrivningar av 46 pågående projekt och länkar till deras respektive webbplatser. Sverige har högt deltagande i IMI med en femteplats i Europa och koordinerar följande fem projekt:

  • SUMMITexternal link      (Surrogate markers for micro- and macro-vascular hard endpoints for innovative diabetes tools) – Lunds universitet
  • BT Cureexternal link      (Be the Cure), KI 
  • DDMoReexternal link      (Drug Disease Model Resources) – Uppsala universitet 
  • ORBITOexternal link      (Oral biopharmaceutics tools) – Uppsala universitet och Astra Zeneca
  • ENABLEexternal link      (European Gram-negative Antibacterial Engine) - Uppsala universitet och GSK

IMI Partnering Platform

IMI Partnering Platform finns möjlighet till virtuellt nätverkande och att göra projektpartnersökningar för framtida projekt. Plattformen uppdateras kontinuerligt med information om föreslagna forskningsområden för kommande utlysningar.

Vill du hålla koll på IMI?

Då kan du prenumerera på IMIs nyhetsbrev som ger dig senaste nytt om initiativet, se webbplatsen för mer information. Andra informationskällor är IMI Newsletter och  är IMI Bulletinpdf      som vänder sig till medlemsländerna och bättre förklarar nyheter och aktuella projekt. IMI Bulletin distribueras varje månad.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss