Clean Sky

Ett EU-program för miljövänligare flygtransporter

Clean Sky, är ett Joint Technology Initiative och det första offentliga-privata partnerskapet (Public Private Partnership) inom EU för miljövänligare flygtransporter. I programmet deltar små och medelstora företag, universitet och forskningscentrum samt ledande flygteknikstillverkare. Drygt 16 miljarder kronor kommer att investeras i programmet fram till 2014.

Målet med Clean Sky är att utveckla banbrytande teknik för att avsevärt minska flygtransportsystemets effekter på miljön och att stärka konkurrenskraften för EU:s flygtransportsektor. Forskningsprogrammet ska göra flygresor mer miljövänliga genom att uppmuntra flygteknikstillverkarna att utveckla och producera miljövänliga produkter.

I Clean Sky Joint Technology Initiative ingår fn 120 organisationer från 16 länder, 86 företag däribland 20 små och medelstora företag, 15 forskningscentrum och 17 universitet.

Bokmärk och dela

Kontakt

 

Läs mer

 

Mer information om programmet och aktuella utlysningar finns på Clean Sky:s webbplats.