European Metrology Research Programme, EMRP

Forskningssamarbete inom "Measurement Science Technology" - kvalitetssäkrad mätteknik

Det europeiska forskningsprogrammet för metrologi, European Metrology Research Programme (EMRP) handhas av föreningen EURAMET inom området kvalitetssäkrad mätteknik. Det övergripande målet för EMRP är att främja innovation och konkurrenskraft i Europa genom bättre kvalitetssäkrad mätteknik.   

EMRP är ett målinriktat europeiskt program för samordnad forskning och utveckling som underlättar integration av nationella forskningsprogram inom metrologi. Det är ett EU-stött initiativ som består dels av ett pågående ERA-NETplus delprogram iMERA, dels ett nytt delprogram enligt artikel 169 som finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och de 22 deltagande länderna.

Programmets målgrupp är i första hand de nationella metrologiinstituten och andra institut som utgör en del av det formella nationella mätsystemet i de deltagande länderna. Men det finns även möjlighet för enskilda forskare att söka finansiering från programmet genom Research Grant Schemes.

I Sverige är SP utsett till riksmätplats. SP har ansvar för nationella mätnormaler enligt SI-systemet och tillhörande mättekniska tjänster inom ett flertal mätstorheter. Mer information om EURAMET finns på SP:s webbplats. Riksmätplats för den joniserades strålningen är Strålskyddsmyndigheten.

Bokmärk och dela

Kontakt

Läs mer