BSR Stars

Programmets mål är att stärka konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i Östersjöregionen genom att främja gränsöverskridande kopplingar mellan specialiserade forsknings- och innovationsnoder som leder till strategiska innovationsallianser.

I programmet ska offentliga aktörer från länderna runt Östersjön, samt Norge och Island bygga upp nätverk för innovativ klusterutveckling. Programarbetet styrs av en högnivågrupp från berörda länders ministerier och/eller deras myndigheter (eller motsvarande).

Programmets strategiska idé är att bygga vidare på befintliga kommersiella styrkeområden och kompetenser i länderna runt Östersjön, stärka gränsöverskridande nätverk av företag och forskningsaktörer samt främja utvecklingen av nya innovationsprojekt. BSR Stars är inriktat mot att hitta smarta lösningar med vetenskapliga metoder, på gemensamma utmaningar på områden såsom hälsa, energi, hållbar transport och digitala affärer och tjänster. Det yttersta syftet med BSR Stars är att främja hållbar tillväxt och välstånd i hela makroregionen.

I EU BSR-strategin är det beslutat att befintliga resurser ska användas för att förverkliga strategin. Därför har BSR Stars sökt och beviljats medel från det transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjön.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss