Eurostars

Eurostars

Eurostars är ett program inom det internationella samarbetsnätverket EUREKA, som vänder sig främst till små och medelstora företag, SMF, med egen forskning och utveckling.

Inom programmet kan små och medelstora företag i samarbete med forskningsorganisationer och offentlig sektor söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. I Eurostars får företagen via internationellt samarbete tillgång till ny kunskap, nya samarbeten, samt möjligheter att testa på nya marknader. Svenska deltagare har hittills varit framgångsrika inom programmet och cirka 30% av alla sökande har fått finansiering.

Vad kan jag söka medel för?

Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Projekten kan pågå upp till tre år och vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process senast två år efter avslutat projekt. Projektet måste koordineras av ett forskande små och medelstort företag, SMF, men är även öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut.

Vinnova finansierar projektkostnaden med maximalt fem miljoner kronor/projekt eller två miljoner kronor/projekt om svenskt små och medelstort företag saknas. Den maximala projektlängden är tre år och kommersialisering måste ske senast två år efter avslutat projekt. Följande ersättningsgrader gäller för deltagande organisationer:

 • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader.
 • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader.
 • Universitet/högskolor, forskningsinstitut eller offentlig sektor söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

När du planerar att skicka in en ansökan till Eurostars bör du ta kontakt med supportkontoret för företag alternativt någon av programmets kontaktpersoner. Dessutom är det viktigt att du kontrollerar reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines, på Eurostars webbplats.

Vem kan delta?

Projektet ska koordineras av ett forskande små och medelstort företag (där 10 % av omsättningen går till forskning och utveckling, eller alternativt, där 10 % av personalstyrkan är sysselsatt inom forskning och utveckling). För att säkerställa betalningsförmågan hos små och medelstora företag krävs det att företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

Även stora företag, universitet och forskningsinstitut har möjlighet att medverka i projekten. VINNOVA har också som mål att öka kvinnligt deltagande och öka deltagande från nya aktörsgrupper.

Ansökningsprocess:

 1. Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.
 2. Kontakta/identifiera internationella samarbetspartners.
 3. Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars
 4. Besök eventuellt samarbetsparter och sök resebidrag
 5. Kontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs - Application guidelines
 6. Skicka in ansökan till EUREKAs sekretariat i Bryssel.
 7. Vänta på bedömningen av ansökan
 8. Om ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos Vinnova

Internationellt resebidrag

Små och medelstora företag kan söka vårt resebidrag för de kostnader som uppkommer i samband med internationella resor. Syftet med resorna ska vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt EUREKA Eurostars.

Mer information

Ta gärna kontakt med supportkontoret, någon av Vinnovas handläggare för Eurostars eller se ytterligare information på Eurostars webbplats.

Se även filmen samt ta del av presentationen från informationsmötet "Eurostars - finansiering för innovativa små och medelstora företag som vill växa", den 31 januari 2017.


Presentationen från informationsmötet om Eurostars den 31 januaripdf     

Mer information finns även i vårt kalendarium: Eurostars- Finansiering för innovativa små och medelstora företag som vill växa

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss