Utlysningar 2010

Utlysningar och finansierade projekt under 2010.

Här redovisas de utlysningar som Vinnova genomfört och som avslutats under 2010. Under varje utlysning redovisas också de projekt som finansierats genom utlysningen. Observera att det finns projekt som finansierats under året på andra sätt än genom de utlysningar som listas här.

 

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning

Basfinansiering av centrum för innovationssystemsforskning

Centrum för finansmarknadsforskning

Centrum för finansmarknadsforskning

Citizen-Centric eGovernment Services

Citizen-Centric eGovernment Services

Forska&Väx 2010 - Erbjudande A och B

Forska&Väx 2010 - Erbjudande A och B

Forska&Väx 2010. Erbjudande C

Forska&Väx 2010. Erbjudande C

Hållbara produktionsstrategier - Hypotesprövning 2010

Hållbara produktionsstrategier - Hypotesprövning 2010

Innovationer för framtidens hälsa 2009

Innovationer för framtidens hälsa 2009

Innovationsdriven mobilitet mellan Industri och Forskningsinstitut

Innovationsdriven mobilitet mellan Industri och Forskningsinstitut

MyFab SME Access 2010

MyFab SME Access 2010

NFFP 52009-2012Utlysning 2

NFFP 52009-2012Utlysning 2

Näringslivsdoktorander inom området finansmarknadsforskning

Näringslivsdoktorander inom området finansmarknadsforskning

Planeringsbidrag 7RP - 2010

Planeringsbidrag 7RP - 2010

SMINT 2010 - Små och medelstora företags internationalisering

SMINT 2010 - Små och medelstora företags internationalisering

Tillverkning i ständig förändring - Hypotesprövning 2010

Tillverkning i ständig förändring - Hypotesprövning 2010

Var dags IT - IT-demonstratorer 2010

Var dags IT - IT-demonstratorer 2010

VINN NU 2010

VINN NU 2010

Vinnova - JSPS Joint Projects 2010

Vinnova - JSPS Joint Projects 2010

VINN-Verifiering 2010

VINN-Verifiering 2010

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss