Vinnande tjänstearbete

Utlysningen är avslutad

Utlysningen Vinnande tjänstearbete syftade till att utveckla arbetsorganisation och verksamhetsledning så att medarbetares erfarenheter, kompetens och utvecklingsidéer tas tillvara och används i organisationen. 

Utlysningen riktades specifikt mot tjänstebaserade organisationer. Med stöd av en extern bedömningsgrupp med forskare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet beviljade Vinnova 10 forsknings och utvecklingsprojekt medel om totalt drygt 40 miljoner kronor.

Projekten pågick under perioden 2009-2013.

Beviljade projekt

På sidan Beviljade projekt september 2009 finns närmare beskrivning av de projekt som beviljades medel.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss