Vinnande tjänstearbete

Avslutad utlysning. Projekt pågår 2009-2013.

Vinnande tjänstearbete är en utlysning som avser FoU-projekt om ledning och organisering av tjänsteverksamheter. Syftet är att utveckla arbetsorganisation och verksamhetsledning så att medarbetares erfarenheter, kompetens och utvecklingsidéer tas tillvara och används i organisationen. 

Den är en del av programmet Verksamhetsledning och arbetsorganisation vars långsiktiga mål är att bidra till ökad innovationsförmåga i olika typer av organisationer och verksamheter. Denna utlysning riktas specifikt mot tjänstebaserade organisationer. Avsikten är att detta ska resultera i nya eller förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden.

Utlysningen stängde 2009-05-26. och 63 ansökningar kom in. Dessa har bedömts av en extern bedömningsgrupp med forskare och representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Med ledning av bedömningsgruppens rekommendation har VINNOVA beviljat tio projekt medel om totalt drygt 40 Mkr. Projektportföljen inkluderar en variation av tjänsteverksamheter, praktiska frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Projekten pågår under perioden 2009-2013.

Beviljade projekt

I listan nedan finns de projekt som beviljats finansiering. På sidan Beviljade projekt september 2009 finns närmare beskrivning av projekten.

Bokmärk och dela