Tillverkning i ständig förändring - hypotesprövning

Avslutad utlysning.

Med utlysningen avser Vinnova att finansiera korta radikala hypotesprövningsprojekt för att på bästa sätt stimulera till nya idéer, nya angreppssätt och utformning av framtida forskningsområden.

För utlysningen finns avsatt en budget på 10 miljoner kronor för perioden 2009-2010.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Utlysningen har gjorts inom programmet Tillverkning i ständig förändring.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen.

Sista ansökningsdag: 2009-09-30 kl 14.00
Sista datum för beslut om finansiering: 2009-11-16
Projektstart: Under perioden november – december 2009

Beviljade projekt

 

DOKUMENT

 

KONTAKT

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss