Tillverkning i ständig förändring - hypotesprövning

Avslutad utlysning.

Med utlysningen avser VINNOVA att finansiera korta radikala hypotesprövningsprojekt för att på bästa sätt stimulera till nya idéer, nya angreppssätt och utformning av framtida forskningsområden.

För utlysningen finns avsatt en budget på 10 miljoner kronor för perioden 2009-2010.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Utlysningen har gjorts inom programmet Tillverkning i ständig förändring.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen.

Sista ansökningsdag: 2009-09-30 kl 14.00
Sista datum för beslut om finansiering: 2009-11-16
Projektstart: Under perioden november – december 2009

Beviljade projekt

 

Bokmärk och dela

DOKUMENT

 

KONTAKT