Smartare, snabbare, konvergerande lösningar

Utlysningen är avslutad.

Vinnova har under 2009 genomfört utlysningen Smartare, snabbare, konvergerande lösningar inom programmet Framtidens kommunikation. Syftet med utlysningen är att skapa innovativa forskningsresultat som ger smartare, snabbare och/eller konvergerande lösningar baserat på informations- och kommunikationsteknik, IKT. Målet är nya framgångsrika produkter och processer inom IT och data/telekommunikationsbranschen och på sikt även andra branscher.

Utlysningen inriktas mot tekniska lösningar som stödjer utvecklingen av IKT-baserade system, tjänster och produkter.

För utlysningen finns avsatt en budget på upp till 75 miljoner kronor totalt över tre år.

Sista dag att lämna in ansökan var 2009-08-26.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen.

Öppningsdatum för utlysningen:  2009-04-29
Sista ansökningsdag: 2009-08-26 kl. 14.00
Sista datum för beslut om finansiering: 2009-09-30
Tidigaste datum för projektstart: 2009-10-01

Beviljade projekt

KONTAKT

 


LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss