SAMBIO 2008

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2008-2009 genomfört utlysningen SAMBIO 2008 inom områdena läkemedel, diagnostik och medicinteknik.

Målet är att fördjupa och utveckla samverkan mellan företag och akademisk forskning inom biovetenskaperna. Utlysningen ses också som en möjlighet för svenska forskare och företag att stärka förutsättningarna att delta i EU:s sjunde ramprogram, (se länk nedan). Programmet startade år 2006 och beräknas pågå till och med år 2010.

SAMBIO 2008 är den tredje utlysningen inom programmet SAMBIO. Denna utlysning är öppen för ansökningar inom läkemedels-, diagnostik- och medicinteknikområdena och riktas till forskande företag som har betydande egen FoU-verksamhet i Sverige. Projekt med innovativ höjd och originalitet kommer att prioriteras. Dessutom uppmuntras sökanden att inkludera post-docs i projekten.

SAMBIO-programmet har en budget på 85 miljoner. Av dessa har ca 55 miljoner fördelats i de två tidigare utlysningarna. Deltagande företag kommer att bidra med minst lika mycket varför det totala omslutet beräknas till minst 170 miljoner kronor.

Sista dag att lämna in ansökan var den 22 januari 2009.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela

LÄS MER

 

EXTERNA LÄNKAR

 

KONTAKTPERSON