Omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2009 genomfört utlysningen Omställningsförmåga och kompetensförsörjning. Utlysningen har avsett att finansiera projekt som dels belyser och utvecklar företags, organisationers och samhällets förmåga att hantera förändring med fokus på omställningsförmåga och kompetensförsörjning, dels belyser arbetsmarknadens funktionssätt i den pågående strukturomvandlingen.

För utlysningen finns en budget på 45 miljoner kronor för perioden 2009-2013. 

Sista dag att lämna in ansökan var 2009-09-01.

Information om utlysningen och dess förutsättningar och villkor för deltagande framgår i den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss