Omställningsförmåga och kompetensförsörjning

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2009 genomfört utlysningen Omställningsförmåga och kompetensförsörjning. Utlysningen har avsett att finansiera projekt som dels belyser och utvecklar företags, organisationers och samhällets förmåga att hantera förändring med fokus på omställningsförmåga och kompetensförsörjning, dels belyser arbetsmarknadens funktionssätt i den pågående strukturomvandlingen.

För utlysningen finns en budget på 45 miljoner kronor för perioden 2009-2013. 

Sista dag att lämna in ansökan var 2009-09-01.

Information om utlysningen och dess förutsättningar och villkor för deltagande framgår i den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela