Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet - NFFP5

Avslutad utlysning.

Den första utlysningen inom programmet NFFP5, har genomförts under 2009. NFFP5 är den femte omgången av det Nationella Flygtekniska ForskningsProgrammet (NFFP) som grundar sig på ett samverkansavtal mellan VINNOVA , Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industriparterna Saab AB och Volvo Aero Corporation. Programmet startade år 2009 och beräknas pågå till och med det första halvåret 2013.  

Ämnesområdet för denna utlysningen var flygsystem och dess plattform, delsystem samt tjänste- och driftsstödsystem.

För NFFP5 finns avsatt en budget på 440 miljoner kronor omfattande såväl Försvarsmaktens, VINNOVAs och industriparternas (Saab AB och Volvo Aero Corporation) satsningar.

Sista dag att lämna in ansökan var den 6 april 2009.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna till vänster och den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen.

Sista ansökningsdag: 6 april 2009, kl 14.00
Första datum för beslut om finansiering: 26 maj 2009
Tidigaste datum för projektstart: 1 juli 2009

Beviljade projekt

Bokmärk och dela