Miljöinnovationer

Avslutad utlysning.

Utlysningen Miljöinnovationer är den första utlysningen inom programmet Innovationer för en hållbar framtid. Syftet med utlysningen är att skapa möjligheter att införa ny miljöanpassad teknik som bidrar till hållbar produktion och konsumtion samt hållbara transporter. Tekniken ska samtidigt bidra till ekonomiskt värdeskapande och kunskapsuppbyggnad i Sverige. Resultaten ska skapa nya affärsmöjligheter samt stärka och bidra till att förnya etablerad industri och teknik i Sverige.
 
För utlysningen finns avsatt en budget på upp till 150 miljoner kronor totalt över fem år.

Information om utlysningen finns i den fullständiga utlysningstexten

Ladda ner den fullständiga utlysningstextenpdf      

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen.

Öppningsdatum för utlysningen: 2009-06-24
Sista ansökningsdag: 2009-10-22 kl. 14.00
Tidigaste datum för projektstart: 2009-12-01

Beviljade projekt

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss