Innovationsslussar inom hälso- och sjukvården

Avslutad utlysning

Denna utlysning har genomförts inom ramen för det regeringsuppdrag som Vinnova har fått för att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården.  Uppdraget sker i samråd med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron AB och Sveriges Kommuner och Landsting. Inledningsvis är målet att finansiera fem innovationsslussar under tre år.

Utlysning har skett i två steg. I det andra steget efterfrågades en fullständig ansökan som beskriver hur en innovationssluss ska utvecklas för att kunna ta till vara och utveckla konkretiserade idéer från vårdpersonal som kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och sjukvården.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen:

Öppningsdatum: 2009-09-22
Sista ansökningsdag: 2009-11-19 kl 14.00
Sista datum (preliminärt) för beslut: 2010-01-15
Tidigaste datum för projektstart: 2010-02-01

Beviljade projekt

DOKUMENT

 

KONTAKT

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss