Innovationer för framtidens hälsa 2009

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2009-2010 genomfört utlysningen Innovationer för framtidens hälsa 2009 inom programmet Innovationer för framtidens hälsa.

VINNOVAs syfte med utlysningen är att stödja och nyttiggöra svensk livsvetenskaplig forskning och innovation som svarar mot framtidens behov i form av nya produkter, tjänster och processer för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom

Ämnesområdet för utlysningen är livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik. För utlysningen finns avsatt en budget på 175 miljoner kronor.

Denna utlysning har gjorts i två steg där det första steget gällde skiss och det andra ansökan om projektfinansiering.

Information om utlysningen samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. 

Innovationer för framtidens hälsa 2009 - fullständig ansökan

Öppningsdatum: 2009-06-15
Sista ansökningsdag: 2010-02-11 kl 14.00
Sista datum för beslut: 2010-05-21
Tidigaste datum för projektstart: 2010-09-01

Bokmärk och dela

KONTAKT