Hållbara produktionsstrategier

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2009 genomfört utlysningen ”Hållbara produktionsstrategier” inom programmet ”Produktionsstrategier och modeller för produktframtagning”. 

I denna utlysning efterfrågas forskningsinriktade projektförslag med ett långsiktigt perspektiv. Andra typer av insatser inom produktframtagning finansieras till exempel genom program som FFI - Hållbar produktionsteknik och Forska&Väx.

Med utlysningen avser Vinnova att finansiera olika typer av projekt för att på bästa sätt stimulera nya idéer, nya angreppssätt och framtida forskningsområden och även finansiera redan starka områden.

Anslag kan ges för två olika projektformer; forskningsprojekt och hypotesprövning.

Forskningsprojekt finansieras inom områdena nya affärsmodeller för varuproducerande industri, produktionsstrategier och nya modeller för produktionslokalisering.

Därutöver avser Vinnova att finansiera mindre hypotesprövningsprojekt där fokus ligger på att utveckla nydanande idéer inom programmets samtliga delområden, se kapitel 4 i utlysningstexten.

För utlysningen finns avsatt en budget på totalt 70 miljoner kronor för perioden 2009-2012.

Sista dag att lämna in ansökan var 2009-09-30.

Information om utlysningen och dess förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gällde för utlysningen. 

Sista ansökningsdag: 2009-09-30 kl 14.00
Sista datum för beslut om finansiering: 2009-11-16
Projektstart: Under perioden november – december 2009

Beviljade projekt

DOKUMENT

 

KONTAKT

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss