Framtidens personresor 2009

Avslutad utlysning

Banverket, Vägverket och Vinnova har under 2009 genomfört en utlysning inom programmet Framtidens personresor.

Programmet hanterar kollektivtrafik i vid mening och är ett samarbete mellan Banverket, Vinnova och Vägverket för forsknings- och utvecklingsarbete inom kollektivtrafiksområdet. Programmet omfattar i sin helhet minst 50 miljoner kronor och beräknas pågå till och med 2011.

Detta är den andra utlysningen inom programmet. För utlysningen finns avsatt ca 20 miljoner kronor.

Det övergripande syftet med utlysningen är att öka kollektivtrafikens andel av transportarbetet. I anslutning till utlysningen har effektmål utarbetats med syfte att beskriva vad som avses åstadkommas och hur projekten som finansieras bidrar till programmets övergripande målsättning. Dessa mål utvärderas kontinuerligt.

Sista dag att lämna in ansökan var den 3 april 2009.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna till vänster och den fullständiga utlysningstexten. Information finns också på Banverkets och Vägverkets webbplatser.

Tidplan 

Följande tider gällde för utlysningen.

Sista ansökningsdag för fullständig projektansökan: Fredag den 3 april 2009 kl 14.00
Sista datum för beslut om finansiering: Torsdag  den 1 juli 2009
Tidigaste datum för projektstart: Tisdagen den 1 september 2009

Beviljade projekt


 

KONTAKT

 

LADDA NER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss