Forska&Väx 2009 - erbjudande C

Avslutad utlysning.

Möjlighet till finansiering för företag inom alla branscher, som kan påvisa en stark potential att vidareutvecklas och växa. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av länkarna t v och den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Ansökan kunde lämnas in kontinuerligt fram till 31 dec 2009.  

Beviljade projekt

En förteckning över alla Forska&Väx-projekt finns på sidan Finansierade projekt Forska&Väx

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss