Forska&Väx 2009, erbjudande A och B

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2009 genomfört utlysningen Forska&Väx 2009 - erbjudande A och B. Utlysningen stängde den 29 september 2009.  

Ansökningsomgången hösten 2009 har haft en tydlig miljö- och energiteknikprofil och dessutom ett särskilt utrymme för projekt inom säkerhet och krisberedskap.

Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av länkarna t v och den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Följande tider gällde för erbjudande A och B inom Forska&Väx.

2009

Bedömningstillfälle 1: 9 mars 2009 
Bedömningstillfälle 2: 29 september 2009  
Tidigaste datum för besked: Cirka sex veckor efter sista ansökningsdag. 

Beviljade projekt

En förteckning över alla Forska&Väx-projekt finns även på sidan Finansierade projekt Forska&Väx.

 

 

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss