Designade material inkl nanomaterial - industrialisering 2009

Avslutad utlysning

Vinnova har under 2009 genomfört utlysningen Designade material inkl nanomaterial - industrialisering  inom området Designade material inkl nanomaterial.

Syftet med satsningen på Designade material inkl nanomaterial är att korta ledtiden för och i övrigt underlätta kommersialisering av forskningsresultat inom området. Denna utlysning är inriktad mot kommersialisering av designade material genom industrialisering. Detta omfattar framtagning av kunskap som behövs för att kunna överföra verifierade materialkoncept från laboratorie-/prototypskala till industriellt gångbara lösningar i åtminstone pilotskala samt uppbyggnad av fungerande värdekedjor och nätverk för utveckling, tillverkning, användning och marknadsföring av industrialiserade materialkoncept.

Utlysningen har haft två ansökningsomgångar. För mer information om utlysningen se den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan

Utlysningen har varit kontinuerligt öppen för ansökningar fram till 2009-09-15.

Ansökningsomgång 1

Sista ansökningsdag: 4 mars 2009

Ansökningsomgång 2

Sista ansökningsdag: 15 sep 2009

Beviljade projekt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss