Designade material – möjlighetsprövning och konceptverifiering 2008-2009

Avslutad utlysning

Vinnova har under 2009 och 2009 genomfört en utlysning avseende möjlighetsprövning och konceptverifiering inom området Designade material inklusive nanomaterial.

Syftet med denna utlysning har varit att ge underlag för bedömning av huruvida forskningsresultat kan resultera i kommersialiserbara materialkoncept och hur kommersialisering i så fall bäst kan ske.

Utlysningen hade en årlig budget på upp till 15 miljoner kronor. Utlysningen var kontinuerligt öppen för ansökningar och inkomna ansökningar behandlades vid två tillfällen per år under 2008 och 2009.

Den sista ansökningsomgången inom utlysningen stängde 2009-09-15.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

KONTAKT

 

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss