Branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin

Avslutad utlysning.

Vinnova, Skogsindustrierna och Trä- och möbelindustriförbundet har genomfört utlysningen Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin.

Det övergripande syftet med branschforskningsprogrammet och denna utlysning är att genom kvalitetsbaserad forskning bidra till att stärka den svenska skogs- och träindustrins konkurrenskraft. 

Ämnesområdet för utlysningen är trä- och träförädling samt massa-papper inom den nationella strategiska forskningsagendan, NRA. Från och med andra halvåret 2007 ingår även ett par delområden som griper över samtliga värdekedjor inom NRA. Inom utlysningens ram finns fyra olika insatsformer för FoU-projekt. 

Utlysningen är kontinuerligt öppen och beräknas pågå till 2012. För programperioden finns ca 250 miljoner kr att söka från Vinnova. Programmets totala budget är dock ca 500 miljoner kronor eftersom skogs- och träindustrins tillför minst lika mycket.  

Beslutsmöten för godkännande av projektfinansiering hålls regelbundet, cirka 3 gånger per år. Programstyrelsen beslutade vid sitt möte den 4 juni att stänga programmet för nya ansökningar. Programstyrelsen har dock möjlighet att åter öppna utlysningen för riktade insatser.

Branschforskningsprogrammet har snart pågått i tre år och ett trettiotal projekt har hittills beviljats inom de delar av den nationella forskningsagendan NRA, som programmet prioriterar.

Beviljade projekt

LÄS MER

 

KONTAKT

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss