Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Avslutad utlysning.

Inom ramen för programmet Genus och Innovation ingår utlysningen Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer (TIGER). Utlysningen genomfördes under 2008 och vände sig till starka forsknings- och innovationsmiljöer som har långsiktig finansiering från VINNOVA eller annan finansiär och med en inriktning som har relevans för VINNOVAs uppdrag. Insatserna avser ett förändringsarbete för att öka genusmedvetandet i miljön men det direkta arbetet inriktas mot ett område som är viktigt för miljöns möjlighet att bli starkare inom sitt verksamhetsfält.

För information om de projekt som finansieras, se förteckningen nedan.

Bokmärk och dela

Kontakt

 

Läs mer