Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Avslutad utlysning.

Inom ramen för programmet Genus och Innovation ingår utlysningen Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer (TIGER). Utlysningen genomfördes under 2008 och vände sig till starka forsknings- och innovationsmiljöer som har långsiktig finansiering från VINNOVA eller annan finansiär och med en inriktning som har relevans för VINNOVAs uppdrag. Insatserna avser ett förändringsarbete för att öka genusmedvetandet i miljön men det direkta arbetet inriktas mot ett område som är viktigt för miljöns möjlighet att bli starkare inom sitt verksamhetsfält.

Bokmärk och dela

Kontakt

 

Läs mer