Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Avslutad utlysning.

Inom ramen för programmet Genus och Innovation ingår utlysningen Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer (TIGER). Utlysningen genomfördes under 2008 och vände sig till starka forsknings- och innovationsmiljöer som har långsiktig finansiering från Vinnova eller annan finansiär och med en inriktning som har relevans för Vinnovas uppdrag. Insatserna avser ett förändringsarbete för att öka genusmedvetandet i miljön men det direkta arbetet inriktas mot ett område som är viktigt för miljöns möjlighet att bli starkare inom sitt verksamhetsfält.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss