SAMBIO 2007

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2007-2008 genomfört utlysningen SAMBIO 2007, inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik. Målet är att fördjupa och utveckla samverkan mellan företag och akademisk forskning inom biovetenskaperna. Utlysningen ses också som en möjlighet för svenska forskare och företag att stärka förutsättningarna att delta i EU:s sjunde ramprogram (se länk nedan).  

SAMBIO 2007 är den andra utlysningen inom programmet SAMBIO. Denna utlysning är öppen för ansökningar inom medicinteknik, läkemedels- och diagnostikområdena och riktas till forskande företag med betydande egen FoU-verksamhet i Sverige. Endast projekt med innovativ höjd och originalitet kommer att prioriteras.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av länkarna t v och den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

KONTAKT

 

LADDA NER

 

EXTERNA LÄNKAR

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss