Innovationer för framtidens hälsa 2008

Avslutad utlysning.

VINNOVA har under 2008 genomfört utlysningen Innovationer för framtidens hälsa 2008 inom programmet Innovationer för framtidens hälsa

Utlysningen skedde i två steg. I steg ett inlämnades en idéskiss. Av dessa valdes 63 stycken ut för att gå vidare och lämna in fullständig ansökan. I april 2009 fattades beslut om att bevilja medel till 17 forsknings- och innovationsprojekt och 6 forsknings- och innovationsmiljöer.

Förteckning över beviljade projekt och miljöer

Om bedömningsprocessen, steg 2pdf . Hur bedömningarna av de fullständiga ansökningarna har gått till.

Om bedömningsprocessen, steg 1pdf . Motsvarande för bedömningen av skisserna.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela