Innovationer för framtidens hälsa 2008

Avslutad utlysning.

Vinnova har under 2008 genomfört utlysningen Innovationer för framtidens hälsa 2008 inom programmet Innovationer för framtidens hälsa

Utlysningen skedde i två steg. I steg ett inlämnades en idéskiss. Av dessa valdes 63 stycken ut för att gå vidare och lämna in fullständig ansökan. I april 2009 fattades beslut om att bevilja medel till 17 forsknings- och innovationsprojekt och 6 forsknings- och innovationsmiljöer.

Förteckning över beviljade projekt och miljöer

Om bedömningsprocessen, steg 2pdf     . Hur bedömningarna av de fullständiga ansökningarna har gått till.

Om bedömningsprocessen, steg 1pdf     . Motsvarande för bedömningen av skisserna.

Beviljade projekt

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss