Hållbara godstransporter

Vinnova har under 2008 genomfört utlysningen Hållbara godstransporter inom programmet Innovativa logistiksystem och godstransporter.

Detta är den fjärde utlysningen inom programmet, som startade år 2003 och beräknas pågå till och med år 2011. Denna utlysning görs i två steg där steg 1 gäller skiss och steg 2 en fullständig ansökan om projektfinansiering.

Syftet med utlysningen Hållbara godstransporter är att stödja övergången till ett hållbart godstransportsystem enligt samhällets miljömål, förbättra samverkan inom godstransportområdets innovationssystem i de forskningsrelaterade delarna och att öka transportforskningens internationalisering.

Ämnesområdena för utlysningen är tre: Anpassning till ett hållbart samhälle, Effektiva och kundanpassade godstransportsystem och Förändrade arbetssätt och aktörsroller.

För utlysningen finns avsatt en budget på 40 miljoner kronor.

Information om utlysningen och förutsättningar och villkor för deltagande framgår av den fullständiga utlysningstexten.

Beviljade projekt

KONTAKT

 

LÄS MER

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss