Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Avslutad utlysning. Projekt pågår 2008-2012. 

Chefskap: förutsättningar, former och resultat är den andra utlysningen inom programmet Ledning och arbetsorganisatorisk förnyelse.

Utlysningen syftar till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige. Tanken är att detta gynnar både verksamheters resultat och landets konkurrenskraft. Genom att rikta ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften att nå resultat med verksamheten. Sista dag att lämna in ansökan var 27 maj 2008.

Till utlysningen inkom 54 ansökningar om forsknings- och utvecklingsprojekt. Elva projekt har beviljats medel om sammanlagt 50 miljoner för perioden 2008-2012. För närmare beskrivning av dessa projekt, se Forskning om chefskappdf .

Bokmärk och dela

LÄS MER