Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Utlysningen är avslutad

Denna utlysning syftade till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige.

Tanken är att detta gynnar både verksamheters resultat och landets konkurrenskraft. Genom att rikta ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften att nå resultat med verksamheten.

Beviljade projekt

Totalt beviljades 11 projekt medel om sammanlagt 50 miljoner kronor för perioden 2008-2012.

För närmare beskrivning av dessa projekt, se Forskning om chefskappdf 

Bokmärk och dela

Kontakt

 

Läs mer