Chefskap: förutsättningar, former och resultat

Utlysningen är avslutad

Denna utlysning syftade till att belysa, vidareutveckla och förnya det chefskap som utövas på arbetsplatser i Sverige.

Tanken är att detta gynnar både verksamheters resultat och landets konkurrenskraft. Genom att rikta ljuset mot den formella positionen chef betonas den organisatoriska tillhörigheten och uppgiften att nå resultat med verksamheten.

Beviljade projekt

Totalt beviljades 11 projekt medel om sammanlagt 50 miljoner kronor för perioden 2008-2012.

För närmare beskrivning av dessa projekt, se Forskning om chefskappdf     

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss