Säkerhetsforskning 2007

Avslutad utlysning.

VINNOVA, FMV och KBM har under 2007 genomfört utlysningen Säkerhetsforskning 2007.

Utlysningen är gjord inom programmet Säkerhet och krisberedskap.

Myndigheterna satsar 40 miljoner kronor under tre år och näringslivet ska samtidigt bidra med minst 25 procent för perioden 2007-2010.

Det övergripande syftet med utlysningen är att stärka samhällets förmåga att förebygga sårbarheter samt motstå hot och risker och bidra till framväxandet av en ny tillväxtbransch i Sverige.

Denna utlysning inriktas främst mot följande fyra områden, vilka utgör en väsentlig del av de behov som identifierats i förarbetena till säkerhetsforskningsprogrammet.

  • Teknik för övervakning, spaning och identifikation.
  • Farliga ämnen.
  • Tillförlitliga och robusta informations- och styrsystem.
  • Återställa säkerheten i samband med kris.

Beviljade projekt

Bokmärk och dela